28. august 2017

Ex. Generalforsamling 2017


Kære medlem
I forbindelse med forberedelserne til kommunalvalget indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i henhold til partiets love og vedtægter.
 
 
Mandag den 28. august 2017 kl. 19.00
Kultur- og Aktivitetscentret Stien (tidl. Bybækskolen)
Paltholmterrasserne 1, Farum

 
Dagsorden: 
1.Valg af dirigent
2.Orientering om valgforberedelserne
3.Vedtagelse af valggrundlag (se bilag)
4.Evt.