29. november 2016

Rød cafe


Rød Café

 

Tirsdag den 29. november 2016

Kl. 15.00 – 17.00

Satellitten

 

Kom til en uforpligtende hyggeeftermiddag, hvor vi synger et par sange, drikker en kop kaffe og

vender verdenssituationen.

Hvis der er interesse for Cafémøder, vil vi indkalde igen til den 29. november.

Møderne afholdes på skift i Værløse / Farum.

Møderne afholdes afgiftsneutrale,

så der må påregnes betaling for kaffe / kage (10,‐kr)

 

Vel mødt

Gitte Schack / 42 31 30 19

&

Lis B. Nielsen / 51 89 91 44