Teater/mødesalen i Kulturcenteret Stien, Farum.
5. September 2020 / kl. 10.00    -    kl. 15.00

5. september 2020

05. Generalforsamlinger


Indkaldelse til 2 ekstraordinære generalforsamlinger i Furesø partiforening.

 

1. ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand for partiforeningen
  3. Valg af et medlem til KU
  4. Opstillingsregler, bestyrelsen anbefaler kandidatudvalgets opstillingsregler, som er vedlagt
  5. Indkomne forslag som skal være formanden i hænde senest den 1.september 2020
  6. Evt.

 

2. ekstraordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af borgmesterkandidat. Bestyrelsen indstiller Ole Bondo Christensen
  3. Evt.