Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
24. August 2020 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Møde for nye medlemmer


Kære medlem af partiforeningen

Socialdemokratiet i Furesø vil gerne invitere dig og de andre medlemmer, som inden for de senere år har meldt sig ind i partiet, til et uformelt og åbent arrangement. Du vil få lejlighed til at høre og drøfte socialdemokratisk politik med byrådsmedlemmer og andre medlemmer.
 
Der vil være velkomst ved næstformand Lis B. Nielsen, og borgmester Ole Bondo Christensen og gruppeformand Preben Pettersson fra byrådsgruppen kommer med oplæg om det politiske arbejde. Derudover vil Thomas Sture Rasmussen fra bestyrelsen fortælle om valgkampsarbejdet, og I møder folketingskandidat i Egedalkredsen Matilde Powers.
 
Vi byder på en forfriskning.
 
Dato: 24. august 2020
Tidspunkt: 19:00 til 21:00
Lokation: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse
 
Socialdemokratiet i Furesø håber, at du har lyst til at deltage i medlems mødet, vi glæder os til at se dig.
 
Med venlig hilsen
 
Lis B. Nielsen
Næstformand for Socialdemokratiet i Furesø Kommune