Niels Bjerre Degn


undefined

NIELS BJERRE DEGN Mail: Niels.Bjerre.Degn@skolekom.dk   

 

52 år og fra Farum. I 2013 stillede jeg op til byrådet, men manglede to stemmer for at blive valgt. Som 1. suppleant har jeg siden siddet i byrådet og Social- og Sundhedsudvalget i et halvt år. Fra 1/3-17 skal jeg igen sidde i byrådet og i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Jeg sidder desuden i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Furesø, i bestyrelsen for Furesø Museer, som observatør i bestyrelsen for Furesø Boligselskab og i lokalrådet (SSP’s øverste mødeforum). Jeg er derudover med i hegnssynet og deltager i omkring 10 hegnsynsforretninger om året. 

 

Til daglig arbejder jeg som lærer på Lyngholmskolen i Farum på tredje år, og før det har jeg arbejdet 19 år på Bistrupskolen i Birkerød. I min fritid spiller jeg oldboys fodbold, løber, og er med i en vandreklub. Derudover driver jeg på 21. år lejrskolen Møllegården i Sverige sammen med tidligere kollegaer fra Bistrupskolen. Jeg har tre børn på henholdsvis 17, 23 og 26 år.

 

Mine mærkesager:

 

1) Folkeskolen: Folkeskolen skal være et godt sted at være - for alle børn. Derfor skal der være fokus på, at ingen børn udsættes for mobning, og at der skal gives resurser til øget holddeling og stilles større krav til forældrene.

 

2) Unge: Fra passiv forsørgelse til inkluderende fællesskab på arbejdsmarkedet. Ingen unge skal være på passiv forsørgelse. Vi skal hjælpe dem, der kan, i uddannelse og ind på arbejdsmarkedet. Med en tidlig og øget indsats skal vi sørge for, at alle kommer i gang med et arbejde eller en uddannelse efter folkeskolen

 

3) Ældre: De ældre skal have en værdig alderdom og havde den hjælp, de behøver. Vi skal afsætte resurser, så også de svageste ældre, som ikke selv har penge eller et netværk, kan blive hjulpet.

 

Se mere på Facebook: https://www.facebook.com/Socialdemokrat-Niels-Bjerre-Degn-507407552642287/