Lene Munch-Petersen


undefined

LENE MUNCH-PETERSEN Mail: LMP@furesoe.dk  Tlf.: 30772250

 

Jeg har boet i Hareskovby i 36 år og har tre voksne børn og tre børnebørn. Jeg blev valgt ind i byrådet i 2013 og er næstformand i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget, medlem af Integrationsrådet, suppleant i Handicaprådet og byrådets repræsentant i Skovhusets bestyrelse. Der er nok at se til ved siden af mit arbejde i HR afdelingen i Novozymes med socialrådgivning af medarbejderne. Det giver energi og glæde at beskæftige sig med opgaver, der giver mening, som mit politiske arbejde og mit erhvervsarbejde.

 

I den forgangne byrådsperiode synes jeg, at den socialdemokratiske gruppe på 10 mandater i Byrådet med Ole Bondo Christensen i spidsen, har taget mange vigtige initiativer i Furesø. Jeg har rigtig meget lyst til at ”låne 4 års” mere indflydelse af jer og vil i den komne periode arbejde for følgende områder:

-         Flere unge skal have en ungdomsuddannelse – i dag er det kun omkring 85 %

-         2-sprogede børn og unge skal styrkes, så de klarer sig bedre i uddannelse og i livet. Mere trivsel og lyst til læring for alle og mindre test.

-         Håndholdt hjælp til at få borgere i arbejde og bygge videre på samarbejdet mellem jobcenter og erhvervslivet.

-         Fremme bofællesskaber for såvel seniorer som børnefamilier – bolig i fællesskabet.

-         Hvordan skal den fremtidige institutionsstruktur se ud? Mere fokus på trivsel og pædagogik end rapporter og planer – jeg ser gerne at også skovbørnehaver får plads!

-         Eksperimentere med andre former for borgerinddragelse, så flere får mulighed for at blive hørt og få medejerskab til beslutninger.

-         Mere samarbejde med lokalsamfundene.

-         Fortsat passe på vores dejlige natur og samtidig sikre adgang for borgere til at nyde den!

-         Fortsat holde hus med økonomien, som er forudsætningen for initiativerne!

 

Læs mere på: Facebook@lenekv17