Thomas Kastrup–Larsen


Medlem af byrådet siden 1. januar 1998
Borgmester for Aalborg Kommune siden 1. januar 2014

Født 3. februar 1973

Bor i Vestbyen med tre børn.

 

Byrådsposter:

Borgmester

Formand for Magistraten

 

Uddannelse og erhverv:

Uddannet cand.scient.adm. i Politik & Administration fra Aalborg Universitet

Borgmester for Aalborg Kommune

 

Nuværende tillidshverv:

Formand for bevillingsnævnet

Formand for kommunens styrelse under krig eller truende udsigt til krig

Formand for valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europaparlamentet for Nordjyllands 10. storkreds: 7., 8. og 9. opstillingskredse

Formand for valgbestyrelse ved kommunale valg

Formand for Aalborg Erhvervsråd

Formand for Aalborg Havn A/S

Medlem af KL’s repræsentantskab

Medlem af kredsrådet i Nordjyllands Politi

Medlem af bestyrelsen NOVI Ejendomsfond

Medlem af bestyrelsen Aalborg Lufthavn a.m.b.a. repræsentantskab

 

Politiske tillidshverv nu og tidligere:

Tidligere formand for Kommuneforeningen

Tidligere medlem af DSU Aalborg

 

Du kan følge Thomas på Facebook og Instagram eller kontakte Thomas på mail og tlf.:

Facebook: www.facebook.com/ThomasKastrupLarsen/

Instragram @borgmesteriaalborg

Mail: tkl-byraad@aalborg.dk

Tlf.: 99311500