Rose Sloth Hansen


Medlem af byrådet siden 1. januar 2014

 

Byådsposter:

Medlem af folkeoplysningsudvalget 

Medlem af ligestillingsudvalget

Medlem af miljø- og energiudvalget

Medlem af sundheds- og kulturudvalget

Medlem af handicaprådet i Aalborg Kommune

 

Nuværende tillidshverv:

Medlem af HMN Naturgas I/S

Medlem af Nordjyllandsværket A/S 

Medlem af Aalborg Bygas A/S 

Medlem af Aalborg Decentrale Værker A/S 

Medlem af Aalborg Energi Holding A/S 

Medlem af Aalborg Energicenter A/S 

Medlem af Aalborg Fjernkøling A/S 

Medlem af Aalborg Naturgas A/S 

Medlem af Aalborg Varme A/S 

Stedfortræder for Tobias Bøgeskov Eriksen i AKU-Aalborg, bestyrelsen 

Stedfortræder for Tobias Bøgeskov Eriksen i AKU-Aalborg repræsentantskabet

Stedfortræder for Jakob K. Svendsen i AN-TV

Stedfortræder for Mette Ekstrøm i I/S Reno-Nord

 

 

Du kan kontakte Rosa pr. mail:

rsh-byraad@aalborg.dk