Gå til sidens indhold

Handelsbetingelser

1. Generelt

Nedenstående handelsbetingelser er gældende fra indmeldelsestidspunktet og danner grundlag for den indmeldtes medlemskab hos Socialdemokratiet.

2. Medlemskab

Et medlemskab hos Socialdemokratiet kan tegnes af alle, som anerkender Socialdemokratiets principprogram, og som vil tilslutte sig partiets love.

Ved accept af betingelserne erklærer medlemmet sig indforstået med at overholde de fastsatte betingelser og vilkår, gældende ret og Socialdemokratiets love. Socialdemokratiets love findes via følgende link: https://www.socialdemokratiet.dk/da/partiet/partiets-historie/opbygning-og-love/

Et medlemskab gælder fra den dato, hvor medlemmet er registreret i den lokale partiforening, og Socialdemokratiet har modtaget medlemmets betaling.

3. Betaling

Ved indmeldelse opkræves kontingentet fra indmeldelsen og året ud. Herefter opkræves kontingentet enten halvårligt eller helårligt afhængigt af beslutningen i den lokale partiforening, som medlemmet indmeldes i.

Ved indmeldelse accepterer medlemmet, at det angivne beløb trækkes på medlemmets betalingskort eller MobilePay og ikke er omfattet af 14 dages fortrydelsesret.

Til betaling med betalingskort har Socialdemokratiet indgået en indløsningsaftale med Nets Denmark A/S, og som betalingsgateway har Socialdemokratiet indgået en aftale med Quickpay.

Kontingentet fastlægges en gang årligt af de lokale partiforeninger efter nærmere regler fastsat af Hovedbestyrelsen.

4. Opsigelse

Et medlemskab hos Socialdemokratiet kan til enhver tid opsiges ved skriftlig henvendelse til den lokale partiforeningn eller Partikontoret. Opsigelsen er registeret hos Socialdemokratiet, når medlemmet har modtaget en skriftlig bekræftelse herom.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Socialdemokratiet er berettiget til at opsige medlemskabet med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at medlemmet ikke overholder gældende betalingsbetingelser jf. Socialdemokratiets love.