Velkommen til Socialdemokraterne i Sunds-Ilskov-Simmelkær

Vi lægger vægt på et godt nærmiljø for alle aldersgrupper. Vi vægter uddannelse, job og den tredje alder lige højt.


Vi skal i vor markedsføring for bosætning sætte fokus på landdistrikterne, og give et blivende løft i antallet af borgere bosat på landet. Herved er der fortsat grundlag for vore virksomheder, skoler, biblioteker, plejehjem mv.


Vi ønsker et menneskeværd i en tryg alderdom. Vi siger, det er en fælles forpligtigelse at sikre ældre fortsat kan vælge at deltage aktivt i og bidrage til samfundslivet. Fællesskabet bakker op om og yder støtte til de organisationer, der humanitært og frivilligt bidrager til en indholdsrig hverdag for ældre og handikappede medborgere