6. juni 2018

Hvad er det lige vi vil?

Politik Vi fortæller her hvad vi vil i dansk politik


Den trykte presse og de elektroniske medier sorterer kraftigt i de budskaber vore medlemmer former.
Det bliver i de kommende måneder ikke lavet om på, nu hvor et par valg er i horisonten.
Det ene valg er datosat, nemlig valget til Europa-Parlamentet. Det finder sted 26. maj 2019.
Den anden valgdato fastsættes af Lars Lykke Rasmussen.
Ad valget til EPM har vi på repræsentantskabsmødet i Region Midtjylland i april valgt Niels Fulgsang
som nr. 1 og Anders Baum Sørensen bliver på kongressen i september vor nummer 2, idet Jasmine har trukket sit kandidatur.
Frem til Folketingsvalget kommer der mange politiske oplæg. Det er også tilfældes hos os.
Læs de nyeste her ved at hente materialerne:


En klima og miljøpolitik der samler Danmark:

http://www.socialdemokratiet.dk/media/7383/en-klima-og-miljoepolitik-der-samler-danmark.pdf


En udlændingepolitik der samler Danmark:

http://www.socialdemokratiet.dk/media/7011/en-udlaendingepolitik-der-samler-danmark.pdf


Opkvalificeringsreform flere-faglærte nye arbejdspladser:

http://www.socialdemokratiet.dk/media/6085/opkvalificeringsreform-flere-faglaerte-nye-arbejdspladser.pdf


Tillid faglighed og arbejdsglæde:

http://www.socialdemokratiet.dk/media/7442/tillid-faglighed-og-arbejdsglaede.pdf

 

Vi skal genvinde europæernes tillid:

https://www.socialdemokratiet.dk/media/4840/vi-skal-genvinde-europaeernes-tillid.pdf