27. september 2016

Vor byrådsgruppes budgetforslag for 2017.

Buget For første gang i lang tid står vor gruppe ikke bag borgmesterens budget. Det er vi i organisationen udmærket tilfreds med, fordi vi her får lejlighed til at synliggøre forskellen på Venstres fordelingsnøgle og vores. Den socialdemokratiske gruppes budget kræver ikke øget skat, men holder sig inden for samme udskrivningsprocent, som er gældende for Venstre budget.


Gruppen begrunder deres holdning med

Socialdemokrater vil gerne kultur. Vi mener det er en kulturen spiller en stor rolle i borgernes liv, og vil gerne støtte op om den. Vi har også et rigt kulturliv at byde på i hele kommunen.

Vi er også i en situation, hvor vi har brug for flere penge til varme hænder. Derfor handler det om prioritering. Vi har valgt at skære lidt nogle enkelte steder, fordi det det handler om for os, er at vi først og fremmest får penge nok afsat til de borgernære opgaver.

Ad Folkebiblioteker besparelse

Også her er vi rigtig godt kørende, og det skal vi blive ved med at være. Vi skal fortsat have et bibliotek, der tilbyder en god service til vores borgere. Vi mener dog at et budget på 40 mio. kr. er stort, og vurderer at der er muligheder for en trimning af budgettet. Igen, for os er det vigtigt at vi løfter opgaven med uddannelse til og pasning af vores børn plus plej og omsorg af vores svageste borgere først.

Om Haller, drift andel til KFU, kulturområdet

Kultur og fritidsområdet har de senere år fåret store mængder af penge, særligt til byggeri. Derfor finder vi det rimeligt at de selv er med til at finansiere en lille del af driften på dem, og vurdere også at de har muligheden for det.

Om Buffer til dyre sager, Handicap og psykiatri

Vi har på dette område ind imellem nogle rigtig dyre sager, de dyreste ligger mellem 7 og 8 mio. kr. i enkeltsager pr. år. Det udfordrer området, da det er en udgift vi ikke selv kan styre. Derfor mener vi at det er rimeligt, at vi laver en sikkerhedspulje på området, så vi ikke kommer ud i de store budgetunderskud vi har set i de senere år.

Om Pulje til kickstartning af inklusion i folkeskolerne

Inklusion i vores folkeskoler er noget der falder i god tråd med mindsetet i Herningmodellen. Vi er dog bekymrede om, hvorvidt der er økonomi nok på skolerne til at løfte opgaven. Her kan vi risikerer at tabe mange børn på gulvet, hvis vi ikke påtager os det politiske ansvar, og hjælper dem på vej. Det kan koste dyrt i sidste ende, ikke at vise rettidig omhu.

Ungdomsråd og øget normering plejecentre

Vi høre flere og flere historier fra pårørende, der oplever at deres familiemedlemmer forsømmes på vores plejecentre. Ikke fordi personalet ikke er dygtige, men fordi der mangler hænder til at løse opgaver. Det er et område vi prioriterer højt, og derfor tilfører vi penge, målrettet højere normering.

 Om Øget service, hjemmehjælp

 

Også her er servicen forringet voldsomt de sidste år. Derfor vil vi gerne gå den anden vej, så vi sikre at personalet har den tid de har brug for, og at borgerne får den hjælp der er nødvendig.

Om Øget normering på de specialiserede institutioner

Handicappede har også ret til et værdigt liv. Det er vores opfattelse, at de ikke altid har det, pga. manglende varme hænder. Derfor dette ønske om opnormering på vores institutioner.

Om Øget inklusion/normering daginstitutioner

For at bryde den negative sociale arv, og sikre menneskers livskvalitet, mener vi at den tidlige indsats er altafgørende. Vi kan gøre så meget mere for de udsatte børn i de tidlige år, så vi ser det som en god investering. Vi gør meget i Herning som det er nu, men vi kan blive bedre.

Om Skolebusdrift, øget service

Som det er i dag, er der mange børn der sidder alt for længe i en skolebus. I nogle områder har vi eksempler på små børn, der skal gå langs mørke befærdede veje, for at komme til et såkaldt opsamlingssted. Vi har ikke det fulde overblik over hvad en optimering af området vil koste, men vil gerne prioritere at servicen bliver justeret, så forældre og børn kan være trygge.

Vi siger om Drift af produktionskøkkener

Den tilsigtede besparelse på at centraliserer vores køkkener er udeblevet. Faktisk er udgiften til området øget, og tilfredsheden med servicen er blevet forringet. Som politiker skal man være klar på at lave beslutninger om, der ikke giver det tilsigtede udbytte. Derfor vil vi gerne have de decentrale køkkener tilbage på plejecentrene.

Manglende finansiering af Kulturbussen.

Kulturbussen er et fantastisk tilbud, hvor kulturen kan formidles til børnene, og børnene kan møde kulturen. Derfor mener vi at driften skal sikres.

Børn og familie har finansieret det halve af bussens drift, så vi mener kultur og fritid skal finansierer den anden halvdel, da det er et fælles projekt.

Om Styrkelse af SSP samarbejdet

Igen taler vi forebyggelse, som kan være en god investering. Vi skal have styrket det gode samarbejde der er yderligere, med tiltag der kan være med til at gribe de unge før det går rigtig galt.

Borgerombudsmand

Eller en borgerrådgiver, hvis opgave er, at være borgernes rådgiver i forhold til det kommunale. Borgere oplever ofte at der kan være langt til forvaltningen, og har måske svært ved at formulerer sig. Her kan en sådan rådgiver gå ind og støtte og rådgive. På den måde kan vi afhjælpe at der er borgere der føler sig tabt i systemet.

Pulje til frivilligt integrationsarbejde

Vi ser eksempler på frivillige, der opretter forskellig tilbud til bla. Asylansøger og nytilkomne flygtninge. De mangler midler til forskellige udgifter, forbundet med det. Det vil vi gerne støtte op omkring, da vi mener de gør et stort arbejde i forhold til integration.

IT strategi skoleområdet

I balanceplanen var der indlagt en besparelse på 4,5 mio. kr. på vores IT område. Den besparelse vil vi gerne rulle tilbage. Det er af afgørende vigtighed at vores skoler kan stille de midler til rådighed, for at vores børn får den bedste uddannelse. I dag er IT en stor del af undervisningsgrundlaget, og derfor bør vi prioriter dette område.