22. august 2016

Regionens budgetforlig

Conny Jensen fortæller om forliget Med et tilskud på 5 mill. fra Regeringen har regionsrådet skulle få næste års budget til at hænge sammen


Vi har i aften indgået budgetforlig i regionen mellem alle partier undtaget Enhedslisten.
Der er en økonomisk ubalance på 223,8 mio. Kr i 2017. Ubalancen skyldes især stigende udgifter til det almene praksisområdet, tandlægeområdet, respiratorpatienter i eget hjem, tjenestemands pension samt mindre realvækst i økonomiaftalen end forventet.
Vi løser udfordringen i 2017 ved at driftsanskaffelser reduceres med 120 mill. Kr. Herved er udfordringen 103,8 mill. Kr .
Balancen og dermed reduktioner findes med besparelser på blandt andet praksisområdet, tandlægeområdet, indkøbsområdet og på privathospitalsområdet.
Alle de mange mediebehandlinger om at der skulle spares på akutklinikker, akutlægebilerne, og akutbilerne bliver der ikke tale om, så Socialdemokraterne holder vore løfter og begår dermed ikke løftebrud.
Vi har lavet hensigtserklæringer der siger, at vi ønsker en analyse af det fremskudte præhospitale indsats i regionen, analysen skal foretages af et uvildig institution, som skal forelægges regionsrådet ved udgangen af 2017.
Vi sætter også fokus på veteranindsatsen i Regionen, og vil når regeringen kommer med et udspil i nær fremtid tage punktet op
Vi vil have en analyse af sammenhænge i den kollektive trafik i forbindelse med åbningen af Gødstrup.
Vi vil fortsat følge og samarbejde med staten og rådgivende ingeniørfirmaer med henblik på at reducere prisen på oprydningen af Høfde 42.
Vi ønsker fortsat et godt samarbejde med patientforeningerne, dette ønskes videreført også efter ibrugtagning af de nye hospitaler.
Med venlig hilsen
Conny Jensen