August


Mandag, 22 aug 2016

Regionens budgetforlig

Med et tilskud på 5 mill. fra Regeringen har regionsrådet skulle få næste års budget til at hænge sammen


Tirsdag, 27 sep 2016

Vor byrådsgruppes budgetforslag for 2017.

For første gang i lang tid står vor gruppe ikke bag borgmesterens budget. Det er vi i organisationen udmærket tilfreds med, fordi vi her får lejlighed til at synliggøre forskellen på Venstres fordelingsnøgle og vores. Den socialdemokratiske gruppes budget kræver ikke øget skat, men holder sig inden for samme udskrivningsprocent, som er gældende for Venstre budget.