4. november 2016

Den næstbedste region i hele Europa

Regionen EU kommissionen har netop lanceret sit første indeks for social udvikling blandt unionens 272 regioner. Vor region blev nr. 2


EU kommissionen har netop lanceret sit første indeks for social udvikling blandt unionens 272 regioner, og her er Region Midtjylland blevet nr. 2 og dermed sendt os til tops i den europæiske elite, kun overgået af en svensk region.
Målingen er foretaget på tre overordnede emner som er basale levevilkår/behov, velfærd og muligheder, og under hvert emne er der undermålinger.
Under basale levevilkår/behov er der målt på: ernæring og adgang til basal medicin, vand og sanitet, husholdning og personlig sikkerhed
Under velfærd og levevilkår er der målt på: adgang til almen viden, adgang til information og kommunikation, sundhed og trivsel og miljø og sikkerhed.
Under muligheder er der målt på: personlige rettigheder, personlig frihed og muligheder, tolerance og inklusion samt adgang til videregående uddannelse.
At leve et godt liv er jo også at have mulighed for at udvikle sig

Selvom jeg er stolt over placeringen, så er placeringen jo ingen sovepude, der er stadig meget at arbejde for.

Conny Jensen