En ære er slut – Boeslunde partiforeningen lukker og slukker


En æra er slut

Beslunde Partiforening lukker og slukker.

 

21. februar 2010

En æra er slut.

Boeslunde Partiforening lukkede og slukkede på en ekstraordinær generalforsamling den 10. februar 2010 – under ledelse af formanden Jørgen Larsen.

Jørgen Larsen har været formand for Boeslunde Partiforening i 2 omgange, dels fra 12/2-1981 til 25/1-1983 og igen fra 23/2-1989 til lukningen den 10/2-2010, altså samlet i 23 år. Det er rigtig flot.

Boeslunde partiforening blev stiftet den 21. december 1901 på Boeslunde Hotel – senere Boeslunde kro – og blev altså 108 år.

Er du interesseret i Boeslunde Partiforenings historie - se  billederne og jubilæumsskriftet nederst på siden.

Her er lidt billeder fra den sidste ordinære generalforsamling i Boeslunde

undefined

Jørgen Larsen i formandsstolen med afskedshilsen (gl. Dansk) fra Skælskør.

 

undefined

 

 

undefined

 

 

Boeslunde Partiforening har på de 108 år kun haft 13 formænd – og dermed et gennemsnit på godt 8 år pr. formand.

Boeslunde Partiforening har tidligere i mange år være ”jordbesidder” i form af Borgbjerg mindepark.

Frederik Hedegaard Jeppesen Borgbjerg (1866-1936) var født i Boeslunde, hvor hans far var både smedemester og dyrlæge.

Han var medlem af folketinget fra 1898 til 1936, dels som socialminister og dels som undervisningsminister.

Efter Borgbjergs død den 15. januar 1936 tog den daværende formand Sigvard Nielsen initiativ til en landsindsamling til en mindesten i Fælledparken – og indsamlingen var så succesfuld, at der blev et overskud til etableringen af mindeparken i Boeslunde.

Statsminister Thorvald Stauning var selv i Boeslunde for at besigtige området – en gammel grusgrav – som så endelig blev købt i 1938.

Mindeparken blev i 1958 foræret til Boeslunde Sogneråd mod at kommunen overtog vedligeholdelsen.

Skælskør Partiforening har indscannet den historie Jørgen Larsen har samlet for Boeslunde Partiforening. Desværre er kvaliteten ikke den bedste, men det kan læses.

Boeslunde Partiforenings jubilæumsskrift.pdf