Byrådsmedlemmer


 

Lokale byrådsmedlemmer Skælskør partiforening: 

 

undefined

Steen Olsen

tlf. 20 45 57 32

mail: stols@slagelse.dk

 

Mærkesager i denne byrådsperiode:

Et samarbejdende byråd med tillid og respekt
Orden i den kommunale økonomi
Det gode liv i vores kommune

 

Jeg er formand for Udvalget af Specialiserede Borgerindsatser har 7 medlemmer

Udvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af følgende områder:
Myndighedsområdet
Aflastningstilbud
Beskyttet beskæftigelse
Botilbud
Hjemløseområdet
Ledsageordning
Misbrugsområdet
Specialrådgivning
Væresteder
Forebyggelse inden for udvalgets rammer
Tilsynet med institutioner, tilbud og eksterne under udvalgets område

 

Stk. 3. Udvalget varetager derudover på Byrådets vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion indenfor følgende områder:

Handicappolitik
Sindslidendepolitik
Udsattepolitik
Sælgerkommunestrategi
Samarbejdsstrategi
Psykiatrihospitalet
Kommunerne i Region Sjælland
Serviceniveauet
Tilbudsstrategi - sikring af kvalitet, pladser og fremtid

Stk.4. Udvalget er ansvarligt for, at der på disse områder foretages dialog med borgere og brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen søges opnået f.eks. ved at opsøge, tage initiativ til og understøtte processer med inddragelse af borgere, foreninger, råd m.fl. Herunder er udvalget ansvarligt for at sikre yderligere grundlag for og fortsat udvikling af frivillig indsats på udvalgets område. 

 

Miljø-, Planlægning- og Landdistrikt udvalget har 5 medlemmer

Udvalget har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af følgende områder:
Affaldsplanlægning
Byfornyelse og –bevaring
Byggesager
Skadedyrsbekæmpelse
Forsyning
Affald
El
Jord
Spildevand
Vand
Varme
Grundvandsplanlægning
Kulturmiljøer
Kystsikring
Landzoneadministration
Lokalplaner
Miljøbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Skove
Strande
Vandløb
VVM
Færgedrift
Landdistrikts- og ø-udvikling
Byfornyelse- og bevaring
Udvikling af grønne- og rekreative områder
Naturforvaltning og beskyttelse af naturparker
Tilsynet med institutioner, tilbud og eksterne under udvalgets område

 

Stk. 3. Udvalget varetager derudover på Byrådets vegne den politikformulerende og politikkontrollerende funktion indenfor følgende områder:
Miljøpolitik
Grøn omstilling
Tværgående bæredygtighedsinitiativer
Kommuneplan
Planstrategi
Lokale udviklingsplaner
Landdistriktspolitik
Strategi for boligudbygning i landdistrikterne

 

Stk.4. Udvalget er ansvarligt for, at der på disse områder foretages dialog med borgere og brugere m.fl. om politikker, ydelser og service. Dialogen søges opnået f.eks. ved at opsøge, tage initiativ til og understøtte processer med inddragelse af borgere, foreninger, råd m.fl. Der er særlig Side 9 opmærksomhed i forhold til Omø og Agersø samt LAG. Herunder er udvalget ansvarligt for at sikre yderligere grundlag for og fortsat udvikling af frivillig indsats på udvalgets område. 

 

 

undefined

Anne Bjergvang

tlf. 50 43 51 50

mail: annemb@live.dk

Mærkesager for den kommende byrådsperiode:

Tryg og god skolegang.

Bedre infrastruktur: veje, busser og færger.

Bedre økonomisk styring. 

Anne Bjergvang sidder i følgende udvalg:

Næstformand i Landdistrikter, Teknik og Ejendomme  

Miljø, Planlægning og Bæredygtighed

Sundhed og Forebyggelse