2. februar 2020

Generalforsamling 2020

Vi holdt generalforsamling onsdag d. 4. marts kl. 18.00 Onsdag d. 4. marts 2020 holdt vi generalforsamling hos Socialdemokratiet Langå og Omegn. Mange gode partimedlemmer var mødt op, og stemningen var i top. Efter et par stykker lækkert smørrebrød bød partiformand Christian Pedersen velkommen. Der blev valgt ny bestyrelse. Partiformanden fortsætter. Du kan se resten af bestyrelsen under “Bestyrelsen” i topmenuen her på siden. Generalforsamlingen indstillede enstemmigt Iben Sønderup til at fortsætte som folketingskandidat, hvortil der skulle have været valg på kredsgeneralforsamling i Socialdemokratiet Randers Sydkreds d. 17. marts. Vi afventer ny dato for kredsgeneralforsamlingen, som blev aflyst pga. corona-nedlukningen.


Generalforsamlingen finder sted i Kulturhuset Langå, Lions lokale, med indgang omme fra gårdhaven. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Aflæggelse af regnskab

6. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest d. 26. februar

7. Orientering fra Byrådet

8. Orientering fra Regionsrådet

9. Orientering fra Folketingskandidaten

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af kasserer

12. Valg af bestyrelsessuppleanter

13. Valg af revisorer 

14. Valg af revisorsuppleant

15. Valg af repræsentant til kredsbestyrelsen

16. Valg af repræsentant til Fællesledelsen

17. Valg af delegerede til regionsorganisationens repræsentantskabsmøde

18. Valg af delegeret til kongressen

19. Evt. 

20. Afslutning