To S-byrådsmedlemmer fra Langå og Stevnstrup 2018-2021

Iben Sønderup og Karen Lagoni blev genvalgt til Randers Byråd d. 21. november, begge med et flot personligt stemmetal. Læs mere om dine lokale byrådsmedlemmer her:


Langå og Stevnstrup igen i byrådet

Iben Sønderup og Karen Lagoni blev begge genvalgt til Randers Byråd d. 21. november 2017. 

 

Iben Sønderup

Iben Sønderup blev første gang valgt til byrådet d. 19. november 2013 med 391 personlige stemmer. Hun er i dag næstformand for Miljø- og Teknikudvalget og næstformand i Vandmiljø Randers. Iben Sønderup er desuden medlem af Omsorgsudvalget, formand for Bevillingsnævnet og Randers Kommunes repræsentant i HMN Naturgas I/S.

Iben Sønderup fik 578 personlige stemmer ved byrådsvalget d. 21. november 2017.

 

Siden 2016 har hun også varetaget hvervet som folketingskandidat for Socialdemokratiet Randers Sydkreds. Ved folketingsvalget i 2019 fik Iben 2641 personlige stemmer og er i dag 2.-suppleant til Folketinget for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds. Læs mere om Iben Sønderups folketingskandidatur her.

 

Karen Lagoni

 

Karen Lagoni blev første gang valgt til Randers Byråd i 2005, hvor hun var medlem i otte år. Ved valget i 2013 blev hun ikke genvalgt, men fortsatte som politisk aktiv som partiformand i Socialdemokratiet Langå og Omegn. Hun var 1. suppleant og blev ofte indkaldt i længere perioder. Karen blev genvalgt i 2017.

 

Karen Lagoni er i dag næstformand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget, medlem af Miljø- og Teknikudvalget og medlem af bestyrelsen for Randers Havn. Desuden er hun formand for Gudenåkomiteen, medlem af Præsidiet for Museum Østjylland, medlem af Randers Kunstmuseums bestyrelse samt medlem af Bevaringsudvalget, Bygningsforbedringsudvalget og Fonden Harmonien.

Karen Lagoni fik 596 personlige stemmer ved byrådsvalget d. 21. november 2017.