Gå til sidens indhold

Ny sygehusfond til moderne sygehuse i hele landet

Ny sygehusfond til moderne sygehuse i hele landet

Danskerne skal møde et moderne sundhedsvæsen, uanset hvor i landet de bor. Vi har de seneste år løftet sundhedsvæsnet med nye akuthospitaler og penge til nærhospitaler. Nu er turen kommet til de resterende sygehuse, som skal have et løft.

I disse år åbner nye, moderne supersygehuse flere steder i landet. Med de såkaldte kvalitetsfondsmidler er der de seneste år investeret over 50 milliarder kroner i alt 16 byggeprojekter landet over. Her vil patienterne og medarbejderne blandt andet blive mødt med nye bygninger, enestuer og moderne udstyr.

Men andre steder i landet oplever patienter, medarbejdere og pårørende helt andre vilkår. Hvor bygningerne mange steder er slidte, og hvor der mangler investeringer i udstyr. Ældre hospitaler udgør ifølge Danske Regioner 80 procent af hospitalsbygningerne. Og flere af dem har brug for modernisering, hvis ikke patienterne og medarbejderne skal møde A- og B-hospitaler i fremtiden.

Eksempler på nedslidte sygehuse

Danske Regioner har peget på flere ældre sygehuse, som har behov for modernisering, herunder fx Regionshospitalet Randers, Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Nykøbing Falster Sygehus.

Kilde: Danske Regioner, juni 2022


Socialdemokratiet mener, at alle danskere skal mødes af et moderne sundhedsvæsen. Med sundhedsreformen har vi allerede besluttet at investere fire milliarder kroner i op mod 25 nye nærhospitaler over hele landet i de kommende år. Nu er det tid til, at vi beslutter næste skridt. Så også danskerne i de dele af landet, hvor der ikke er investeret i nye supersygehuse, får adgang til moderne sygehuse.

Socialdemokratiet foreslår
Ny sygehusfond: til modernisering af de fysiske rammer og investering i nyt medicinsk og teknologisk udstyr på danske sygehuse frem til 2035. Der afsættes 1,5 mia. kr. hvert år fra 2025-2035. Pengene udmøntes i samarbejde med Danske Regioner, og udrulningen sker i takt med, at kvalitetsfondsmidlerne ophører.

Finansiering

Forslaget finansieres af den afsatte ramme til offentlige investeringer i regeringens 2030-plan.

 

 

Danmark Kort

Sygehuse som ikke har modtaget midler fra kvalitetsfonden

Anmærkning: Kortet viser eksempler på matrikler, hvor der vil ligge sygehuse og psykiatriske afdelinger med sengeafsnit, når de eksisterende hospitalsplaner er gennemført, som ikke har modtaget midler fra Kvalitetsfonden. Kortet er udarbejdet på baggrund af opgørelse fra Sundhedsministeriet samt godtsygehusbyggeri.dk. Der tages forbehold for, at der kan være sket ændring i regionernes planlægning.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2023.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse