Gå til sidens indhold
Socialdemokratiet og formand Mette Frederiksen ønsker et samfund, som bygger på frihed, solidaritet og lighed.

Ny inflationshjælp

Socialdemokratiet foreslår ny inflationspakke

Vi er midt i en svær tid. Putins brutale krig i Ukraine og den efterfølgende energikrise er blevet til en inflationskrise. Alle mærker konsekvenserne. Familierne, købmændene. Ingen går fri. Det er blevet svært at få enderne til at mødes.

Regeringen har indgået en række brede aftaler, der samlet set har prioriteret 10 mia. kr. til inflationshjælp. Elafgiften er f.eks. banket i bund. Der er givet målrettet hjælp til børnefamilier. 5.000 kr. skattefrit til de pensionister, der har mindst. Loft over huslejestigninger. Blot for at nævne nogle af tiltagene.

Vi kan ikke holde alle skadefri. Og vi kan ikke løbe den risiko, at vi i forsøget på at afbøde konsekvenserne af de stigende priser, gør problemet værre. Men vi kan og skal gøre mere for dem, der har størst behov for hjælp, hvis vi gør det ansvarligt.

Hvis Socialdemokratiet igen bliver betroet regeringsmagten, vil vi som noget af det første indkalde til forhandlinger om en ny runde inflationshjælp. Her foreslår Socialdemokratiet, at følgende fire forslag indgår.

Socialdemokratiet foreslår

  • En skattefri ekstra ældrecheck på 5.000 kr. i 2023 til de pensionister, der har mindst

  • Midlertidig huslejehjælp på 5.000 kr. til 70.000 lejere i almene boliger

  • Direkte støtte til butikkerne i de små byer

  • Udskydelse af betalingsfrister på moms, a-skatter og coronalån for små og mellemstore virksomheder

En skattefri ekstra ældrecheck på 5.000 kr.

Blandt de mest udsatte folkepensionister, gør de stigende priser særlig ondt. De har ringe muligheder for at øge deres indkomst. Og allerede inden priserne begyndte at stige, gik mange af dem måske i forvejen målrettet efter tilbuds- og discountvarer, når de handlede ind.

  • Derfor foreslår Socialdemokratiet en ny økonomisk håndsrækning til de folkepensionister, der modtager ældrecheck. Vi har allerede sikret, at de får 5.000 kr. skattefrit. Nu foreslår vi at lægge yderligere 5.000 kr. skattefrit oveni til næste år. Dvs. at den samlede inflationshjælp til de pensionister, der modtager ældrecheck, vil blive på 10.000 kr. i alt.

Midlertidig huslejehjælp til almene husstande

Mange lejere i almene boliger presses af de stigende priser. De har svært ved at betale deres husleje, og de frygter at måtte fraflytte deres bolig. Omkring 50.000 af landets almene husstande har lige nu et rådighedsbeløb på mindre end nul kroner. Det viser nye tal fra BL, som er interesseorganisation for landets almene boliger. Det er særligt enlige forældre og pensionister, som står i en meget vanskelig situation.

  • Derfor foreslår Socialdemokratiet et ekstraordinært huslejetilskud på 5.000 kr. til de 70.000 almene husstande som er mest udfordrede af den høje inflation. Tilskuddet fordeles via boligorganisationerne til nedsættelse af huslejen i den pågældende bolig.

Målrettet hjælp til butikkerne i de små byer

De små lokale købmænd er vigtige for et levende lokalsamfund og udviklingen i landdistrikterne. Men de er hårdt ramt af bl.a. de stigende energipriser, og butikker risikerer at lukke og aldrig genopstå. Inden valgkampen indgik vi en aftale om en indefrysningsordning, som bl.a. giver danske virksomheder et tiltrængt økonomisk pusterum. For fortsat at understøtte liv i landdistrikterne, foreslår vi nu en målrettet hjælp til butikkerne i de små byer.

  • Derfor foreslår Socialdemokratiet at afsætte 70 mio. kr. til direkte støtte til købmænd og andre energiudsatte forretninger i de små byer. Støtten gives efter ansøgning. Vi foreslår, at der fastsættes et maksimalt indbyggertal som en del af adgangen til ordningen, og vil gerne diskutere med Folketingets partier, hvor den skal lægges. Det kunne f.eks. være en bygrænse på 2.500 indbyggere. Med det afsatte beløb kan 700 butikker få 100.000 kr. i støtte.

Udskydelse af betalingsfrister på moms, a-skatter og coronalån for små og mellemstore virksomheder

Energipriserne er steget til historisk høje niveauer, hvilket på kort tid har øget energiudgifterne for virksomhederne. Det er ikke alle, der har nået at omstille sig og derfor er mange små og mellemstore virksomheder presset på deres likviditet.

  • Derfor foreslår Socialdemokratiet at udskyde betalingsfrister på moms, a-skatter og afbetaling af coronalån for små og mellemstore virksomheder. Der afsættes i alt 400 mio. kr. i 2023 til at dække statens finansieringsomkostninger og kreditrisiko. Den konkrete model skal holdes inden for denne ramme.

Forslagene er fuldt finansierede

Inflationspakken er fuldt finansieret.

Huslejetilskuddet til de almene boliger koster 350 mio. kr., som foreslås finansieret gennem Landsbyggefonden, herunder Nybyggerifonden. For at dæmpe aktivitetsvirkningen af forslaget foreslås det at udskyde renoveringsprojekter i Landsbyggefonden for et tilsvarende beløb.

Forslaget om målrettet hjælp til butikkerne i de små byer finansieres af reserver på Erhvervsministeriets område.

Der afsættes 400 mio. kr. til at dække statens omkostninger og kreditrisiko til udskydelse af betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder. Den konkrete model skal kunne rummes inden for denne ramme. Sammen med forslaget om en ny skattefri ældrecheck giver det udgifter for 1,5 mia. kr. i 2023 til de to tiltag. Det foreslås finansieret igennem den sanering af erhvervsstøtten på 3,5 mia. kr. fra 2023, som et bredt flertal blev enige om med Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi. Her foreslås det at udskyde den del af udgifterne, som endnu ikke er reserveret til konkrete initiativer. Det drejer sig om ca. 1,5 mia. kr., der er afsat til uddannelse og grøn omstilling og som foreslås udskudt fra 2023 til 2024.

Forslaget ændrer således ikke på prioriteringerne i reformpakken fra 2024 og frem. Udskydelsen skal ses i sammenhæng med, at vi siden Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi har lavet en grøn fond på 53 mia. kr.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Udlændinge

En udlændingepolitik, der samler Danmark

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Se mere

Værdig velfærd

Verdens bedste velfærdssamfund

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 30.06.2023.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse