Gå til sidens indhold

Velfærden

Mangel på medarbejdere i velfærden

Dygtige medarbejdere er forudsætningen for, at vi kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne. I dag er der udfordringer med at rekruttere velfærdsmedarbejdere i store dele af den offentlige sektor. Det gælder blandt andet pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Derfor skal vi sikre, at pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre. Så kommuner og regioner har midlerne til at ansætte medarbejdere, når der eksempelvis bliver flere plejekrævende ældre.

Men pengene hjælper kun, hvis der er kvalificerede medarbejdere at ansætte. Derfor skal vi skabe en offentlig sektor med gode arbejdsvilkår, så en karriere som velfærdsmedarbejder er attraktiv.

Desværre har flere år med underfinansiering af velfærden skabt et travlt arbejdsmiljø, og mange har valgt at forlade den offentlige sektor eller ønsker kun at arbejde på deltid.

Arbejdsvilkårene skal forbedres. Hvis vi skal have et velfungerende velfærdssamfund i fremtiden, bliver vi nødt til at kigge hele vejen rundt. Og anerkende, at her spiller løn- og arbejdsvilkår en rolle.

Endelig skal vi også sikre, at medarbejderne kan bruge tiden på kerneopgaven. Eksempelvis skal en ny ældrelov gøre op med bureakrati og skabe mere rum til, at den enkelte medarbejder kan bruge sin faglighed.

Det har vi gjort

  • Vi har åbnet for at kigge på arbejdsvilkår og lønforhold for offentligt ansatte.

  • Vi har løftet kommunernes og regionernes serviceramme med knap 11 mia. kroner i de fire første økonomiaftaler, så kommuner og regioner kan ansætte flere medarbejdere, når der bliver flere ældre.

  • Vi har afsat penge målrettet flere medarbejdere på en række velfærdsområder på finanslovsaftalerne. Blandt andet til ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker, 1.000 flere social- og sundhedsmedarbejdere i kommunerne og uddannelse af lige så mange ufaglærte i ældreplejen.

  • Vi har løftet social- og sundhedsuddannelserne, indført elevløn for SOSU-elever på 25 år, samt givet ledige over 30 år, som er ufaglærte eller er faglærte med en forældet uddannelse, mulighed for at tage en SOSU-assistentgrunduddannelse på 110 pct. af dagpengesatsen i 2021 og 2022.

  • Vi har foreslået, at alle SOSU-studerende skal have elevløn frem for SU under uddannelsen.

  • Vi har nedsat en kommission for et robust sundhedsvæsen, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Økonomi

En ansvarlig og retfærdig politik, der gør Danmark stærkere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Klima og miljø

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse