Gå til sidens indhold
Vi ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder, og hvor alle, uanset køn, har de samme gode muligheder for at udleve deres potentiale og leve de liv, de ønsker. Det er ligestilling.

Ligestilling

Lige muligheder

Ligestilling er grundlæggende et spørgsmål om frihed og lige muligheder. Det handler om at give stadig flere mennesker muligheden for at forme deres eget liv – uanset hvem man er, hvem man elsker og hvilken baggrund man har.

På mange områder er vi nået langt med ligestillingen i Danmark. Men vi er langt fra i mål, og ligestillingskampen er stadig relevant. Flere steder i verden er kvinderettigheder under pres og LGBT+ personer er forfulgte. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved kvinders ret til egen krop, og i flere østeuropæiske lande er man begyndt at tilbagerulle homoseksuelles rettigheder.

Derfor er det fortsat vigtigt, at Socialdemokratiet arbejder for lige rettigheder og muligheder uanset køn og seksualitet. Det gælder også for de mænd, som aldrig får sig en uddannelse og som i det hele taget har større risiko for udsathed og for at ende på samfundets bund.

For ligestillingskampen er en fælles kamp. Det kræver strukturelle forandringer og en vedholdende indsats på tværs af samfundet. Vi skal insistere på, at vi kan gøre det bedre. Ligestilling gavner os alle, og den er vores fælles ansvar. 

Det har vi gjort

  • Vi har vedtaget en samtykkelov om voldtægt og styrket voldtægtsofres forhold i retssystemet.

  • Vi har styrket kønssammensætningen i de danske ledelser og bestyrelser.

  • Vi har styrket indsatserne mod social kontrol og nedsat Kommissionen for den glemte kvindekamp

  • Vi har skruet op for indsatsen mod vold i nære relationer og kriminaliseret stalking i straffeloven.

  • Vi har nedsat en lønstrukturkomité og forpligtet os på at følge op på dens anbefalinger.

Apropos...

Retspolitik

Tryghed i hele Danmark

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

Se mere

Børn

Alle skal have de bedste muligheder

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse