Gå til sidens indhold
Vi ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder, og hvor alle, uanset køn, har de samme gode muligheder for at udleve deres potentiale og leve de liv, de ønsker. Det er ligestilling.

Ligestilling

Lige muligheder

Ligestilling er grundlæggende et spørgsmål om frihed og lige muligheder. Det handler om at give stadig flere mennesker muligheden for at forme deres eget liv. Uanset hvor man er født, hvad man er født som, eller hvem ens forældre er.

Det har altid været socialdemokratisk hjerteblod at fremme ligestillingen. På mange områder er vi nået langt i Danmark. Men vi er langt fra i mål. For der er stadig store forskelle mellem mænd og kvinder.

Selvom Danmark i dag har formel ligestilling og ikke forskelsbehandler efter køn og seksualitet, så eksisterer strukturelle uligheder og uretfærdigheder fortsat i vores samfund. Det skal vi gøre op med.

Arbejds- og familieliv

I dagens Danmark har vi endnu ikke opnået lige løn for lige arbejde. Både vores uddannelser og vores arbejdsmarked er meget kønsopdelte.

Kvinder er fortsat underrepræsenterede i ledelser, bestyrelser, politik og forskning. Kvinders formuer er langt mindre end mænds. Og mænd tager stadig kun ca. en tiendedel af barslen, selvom mange gerne vil tage mere.

Vores mål er, at alle har samme muligheder i deres uddannelses-, arbejds- og familieliv, uanset køn. Vi skal understøtte virksomheder og organisationers arbejde med at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser. De skal forbedre den enkelte kvindes karrieremuligheder, men også sikre, at begge køn sidder med ved bordet, når vigtige beslutninger træffes.

Samtidig skal vi skabe bedre rammer for, at fædre kan holde mere orlov med deres børn. Vores køn skal ikke længere have betydning for vores muligheder, hverken på skolebænken, ledelsesgangen, byggepladsen eller i familien.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Seksuel chikane

Seksuel chikane og overgreb finder desværre fortsat sted på tværs af brancher, arbejdspladser og relationer. Alt for ofte udsættes kvinder for seksuel chikane, når de går i skole eller på arbejde. Det gælder særligt kvinder med korte uddannelser, løse ansættelser og lave lønninger i begyndelsen af deres arbejdsliv.

#MeToo har for alvor sat skub i samtalen om sexisme, chikane, magtmisbrug, krænkelser og behovet for kulturændring i alle kroge af vores samfund. Det er på tide at sikre, at sager om seksuel chikane forebygges, men også at de opdages og har konsekvenser, når de finder sted.

Vi ønsker at understøtte en kulturændring, så det bliver trygt og rart for alle at gå i skole, på arbejde og hvor man ellers færdes. Dét har alle mennesker ret til og krav på.

Den nye frihedskamp

I dag står vi over for et nyt kapitel i ligestillingens frihedskamp: De nye danskere. Minoritetsetniske kvinder er fortsat underlagt social kontrol i parallelsamfund, hvor ligestilling og grundlæggende frihedsrettigheder ikke respekteres. Ligestilling skal gælde for alle i Danmark. Uanset hvad deres baggrund, kultur eller traditioner måtte være. Og alle skal tage aktivt del i fællesskabet.

Vi skal bekæmpe den sociale kontrol, og vi skal have flere minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet. Disse kvinder står over for en frihedskamp, og vi støtter dem hele vejen.

Ligestilling er en fælles kamp for reelt lige rettigheder og muligheder for os alle. Det kræver strukturel forandring og en vedholdende indsats på tværs af samfundet. Ligestillingen gavner os alle, og den er vores fælles ansvar.

Apropos...

Retspolitik

Tryghed i hele Danmark

Se mere

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Velfærd

Velfærd binder Danmark sammen

Se mere

Børn

Alle skal have de bedste muligheder

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse