Gå til sidens indhold
Vi vil skabe vækst og arbejdspladser i fødevare- og landbrugserhvervene og samtidig sikre, at der tages hensyn til miljø, natur og drikkevand.

Landbrug og fødevarer

En fødevareproduktion i balance 

Danmark er et landbrugsland, og det skal vi fortsætte med at være. Samtidig skal Danmark igen være en grøn stormagt.

Derfor skal Danmark producere endnu grønnere og gå forrest for at forsyne hele verden med klima- og miljøvenlige fødevarer. Derfor vil vi udvikle fødevaresektoren i Danmark, og samtidig gå forrest globalt.

Socialdemokratiet ønsker at føre en fødevare- og landbrugspolitik, som skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Fødevaresektoren har stor betydning for Danmark. Derfor er det afgørende, at erhvervet sikres gode og stabile rammevilkår. Socialdemokratiet vil samarbejde bredt og lytte til erhvervet, så fødevaresektoren fortsat kan udvikle sig under hensyn til miljø, natur og drikkevand.

Vi vil eksempelvis udtage lavbundsjord, hvilket giver mere plads til natur og miljø og reducerer landbrugets drivhusgasudledninger.

Vi vil samarbejde med landbruget om, at de lever op til bindende klimamål. Og vi vil sikre vores vandmiljø mod forurening fra landbruget. Samtidig skal det ske på en balanceret måde, der er økonomisk bæredygtig og holder hånden under de mange arbejdspladser, der er tilknyttet landbruget.

Vær med i fællesskabet!

Medlemmerne er rygraden hos Socialdemokratiet.

Som medlem bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Bliv medlem nu

Gå til indmeldelse

Sundt og sikkert 

Dansk landbrug skal også gå forrest for at sikre god dyrevelfærd. Socialdemokratiet arbejder hårdt for bedre dyrevelfærd. Vi har lavet flere planer for at forbedre dyrevelfærden i landbruget. Det spor vil vi videre ned ad.

Senest har vi været med til at indføre en dyrevelfærdslov, der slår fast, at vi skal beskytte og respektere dyr og sikre god dyrevelfærd.

Danske fødevarer skal være de sikreste og sundeste i verden. Derfor tager vi problemer som listeria og MRSA meget alvorligt. Vi skal følge udviklingen nøje, så vi kan handle i tide. Danskernes sikkerhed og sundhed er afgørende for os.

Derfor er det en hjørnesten i den socialdemokratiske fødevarepolitik at sætte yderligere fokus på sunde og sikre fødevarer.

Apropos...

Erhvervs­uddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Klima

Et grønt foregangsland

Se mere

Miljø

En fremtid med mere natur og en sundere hverdag

Se mere

EU

Samarbejde hvor det giver mening

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse