Gå til sidens indhold
Vi vil skabe vækst og arbejdspladser i fødevare- og landbrugserhvervene og samtidig sikre, at der tages hensyn til miljø, natur og drikkevand.

Landbrug og fødevarer

En fødevareproduktion i balance 

Danmark har et af verdens mest ambitiøse klimamål, og Danmark er et landbrugsland. De to ting kan og skal gå hånd i hånd.

Selvom landbruget har nedbragt sit udslip af drivhusgasser, vil sektoren stå for omtrent 45 pct. af Danmarks CO2-udledning i 2030, hvis vi ikke gør mere. Det skal vi selvfølgelig. Og målet er allerede sat.

Med landbrugsaftalen har vi fastsat et bindende reduktionsmål for landbruget på 55-65 pct. i 2030.
Vi har etableret en ny plantefond på 675 mio. kr. for at styrke udviklingen af plantebaserede fødevarer. Og vi har sat gang i flere udviklingsspor, som skal give os de rette grønne redskaber til at sikre, at den grønne omstilling udvikler - og ikke afvikler – erhvervet.

Med udviklingssporene er vi kommet langt. Flere af teknologierne kan vi så småt begynde at tage i brug – og det vil vi. Samtidig står det dog klart, at vi ikke kan bero os på teknologiske fremskridt alene. Derfor vil Socialdemokratiet indføre en CO2e-afgift for landbruget.
Afgiften skal være høj nok til at sikre, at den – sammen med investeringer i grøn omstilling af landbruget - får os i mål med klimamålene om 50-54 pct. reduktion i 2025 og 70 pct. reduktion i 2030.

Vi vil omstille landbruget til en grøn vækstmotor og vise resten af verden, at vi kan skabe grønne arbejdspladser og producere klima- og miljøvenlige fødevarer af høj kvalitet. Nu er tiden for alvor kommet til at sætte handling bag ordene, så vi kan gå den sidste fjerdedel af vejen for at realisere 2030-målet. Det er Socialdemokratiet klar til.

Vi har allerede taget mange vigtige skridt. Vi arbejder for at udtage lavbundsjorde for at reducere landbrugets udledning og skabe mere plads til natur. Ligesom vi har aftalt at fordoble det økologiske landbrugsareal for at fremme produktion med færre sprøjtemidler og udledninger per hektar.

Endeligt investerer vi massivt i grønne teknologier, der skal bane vejen for fremtidens reduktioner. Blandt andet udvikling af pyrolyse, der kan fange CO2 fra landbrugets restprodukter og omdanne det til biokul, der kan anvendes på marken eller til bioolie og gas til opvarmning eller grønt flybrændstof.

Socialdemokratiet ønsker at inspirere danskerne til at spise sundt og klimavenligt. Heldigvis er det, der er sundt for kroppen, også godt for klimaet. Med de syv nye officielle kostråd er der ingen løftede pegefingre, men en simpel vejledning, som skal gøre det lettere at træffe det sunde og grønne valg i hverdagen. Kostrådene har meget stor opbakning fra sundheds- og klimaorganisationer.

Det har vi gjort

  • Vi har indført et bindende reduktionsmål for landbrugets udledning af drivhusgasser på 55-65 pct. i 2030.

  • Vi har foreslået at indføre en CO2-afgift for landbruget, der er høj nok til at sikre, at vi når 70 pct.-målet i 2030 og målet om 50-54 pct. reduktion i 2025. Og nedsat en ekspertgruppe, der skal foreslå mulige modeller.

  • Vi har aftalt at udtage 85.000 hektar lavbundsjord, og vi har en ambition om 100.000 hektar.

  • Vi har sat et mål om fordobling af det økologiske landbrugsareal.

  • Vi har etableret en ny plantefond på 675 mio. kroner til flere satsninger på plantebaserede fødevarer, der skal bane vejen for et nyt eksporteventyr i vindmølle-skala.

  • Vi har præsenteret nye Officielle Klimakostråd, som kan inspirere danskerne til at spise sundt og klimavenligt

  • Vi har besluttet, at Danmark som det første land i verden skal have et statskontrolleret klimamærke.

  • Vi har gennemført den første kortlægning af al madspild i den danske fødevareforsyningskæde.

Apropos...

Erhvervs­uddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

Se mere

Klima

Et grønt foregangsland

Se mere

Miljø

En fremtid med mere natur og en sundere hverdag

Se mere

EU

Samarbejde hvor det giver mening

Se mere

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12 2024.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse