Gå til sidens indhold

Erhverv

Et rigere Danmark

Hvis dansk økonomi skal fortsætte med at være i vækst, skal vi sætte målrettet ind for at skabe bedre vilkår for private virksomheder.

På mange måder går det godt i Danmark i dag. Vi er et af verdens rigeste og mest lige lande. Virksomhederne vokser, eksporten stiger, arbejdsløsheden falder.

Men hvis fremgangen skal fortsætte, og flere skal have del i den, så skal vi have økonomisk vækst i hele landet.

Tre hovedudfordringer for et Danmark i vækst

  • Flere faglærte
    Virksomheder kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. En fremskrivning viser, at vi i 2030 vil mangle næsten 100.000 faglærte.

  • Mere specialiseret arbejdskraft
    Allerede i dag har nogle brancher akut brug for specialiserede medarbejdere. Hvis de ikke kan ansætte nok med de rigtige kvalifikationer, må de afvise ordrer eller flytte arbejdspladser til udlandet.

  • Større produktivitetskrav
    Globaliseringen og den stigende internationale konkurrence stiller stadig større krav til, hvor produktive virksomheder skal være, hvis de skal kunne blive i Danmark. De sidste 16 år har Danmark mistet omkring 100.000 industriarbejdspladser. Udviklingen er ved at vende, men den skal have hjælp.

Konkrete forslag til større vækst

Vi vil sikre større viden og flere investeringer i virksomhederne, højere produktivitet i produktionen og mere kvalificeret arbejdskraft på både kort og langt sigt.

Det er baggrunden for, at vi har startet en socialdemokratisk reformkurs, hvor vi styrker beskæftigelsen og vores økonomi, uden at vi øger utrygheden eller uligheden. Vi kalder det 2. generationsreformer for at markere, at det er noget andet end det, vi kender som reformer i dag.

Omdrejningspunktet vil være uddannelse og opkvalificering. Ambitionen er at styrke beskæftigelsen og samtidig hjælpe de danskere, der i dag befinder sig i periferien af vores fællesskab, ind på arbejdsmarkedet.

Det er vækst der virker. Både for store og små virksomheder.

Ikke alene er det godt for erhvervslivet, at vi har økonomisk vækst. Det er også godt for samfundet. Et velfungerende og voksende privat erhvervsliv er forudsætningen for velfærden. Og så er det godt for borgerne, når der bliver skabt flere og bedre arbejdspladser.

Se udspillene

Vækst

Vækst der virker

Socialdemokratiet tager fat der, hvor udfordringerne i dansk økonomi er. Vi foreslår reformer der, hvor der er brug for dem.

Derfor foreslår vi at opkvalificere danskerne på den lange bane, imødegå flaskehalse på den korte bane samt forbedre virksomhedernes rammevilkår gennem en række målrettede vækstinitiativer.

Se udspillet
Grøn Stormagt 2

En klima- og miljøpolitik, der samler Danmark

Der er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø.

Vi har før realiseret epokegørende visioner. Spørger du Socialdemokratiet, kan vi gøre det igen.

Der er brug for en klima- og miljøpolitik, der samler Danmark.

Se udspillet

Grøn vækst

Danmark skal satse på sine økonomiske styrkepositioner, og en af dem er grøn vækst.

Vi vil investere endnu mere i grøn forskning og teknologi. Det øger eksporten, forbedrer konkurrenceevnen, skaber nye arbejdspladser og er en gevinst for miljøet. 

Derfor er vi stolte af, at vi afsatte 1 mia. kr. ekstra til grøn forskning i 2020 og endnu mere i 2021. Samtidig målretter vi dansk forskning med en forskningsstrategi, som styrker samspillet med forskning og erhvervsliv.

I dag eksporterer Danmark bæredygtige løsninger for milliarder, og sektoren beskæftiger ti-tusinde ansatte.

Vi skaber endnu mere grøn vækst ved at omstille til en mere bæredygtig produktion og investere i klimaløsninger. Det skaber arbejdspladser og sikrer, at Danmark også i fremtiden er et produktions- og landbrugsland.

Det er ikke nemt. Det enkle er at forbedre miljøet ved at hæmme økonomisk vækst. Eller øge væksten ved at ødelægge miljøet. Det svære er, at få de to hensyn til at balancere. Men Danmark har vist, at det kan lade sig gøre at skabe grøn vækst.

Socialdemokratiet vil gøre Danmark til en grøn stormagt igen.

Apropos...

Beskæftigelse

Flere i arbejde

Se mere

Økonomi

En ansvarlig og retfærdig politik, der gør Danmark stærkere

Se mere

Skat

Et skattevæsen vi kan stole på

Se mere

Klima og miljø

Danmark skal igen være en grøn stormagt

Klima og miljø

Vil du være med i fællesskabet?

Som intromedlem af Socialdemokratiet bliver du en del af et stærkt politisk fællesskab, der arbejder for at sikre solidariteten, styrke velfærden og gennemføre den grønne omstilling.

Meld dig ind i dag og vær gratis medlem til den 31.12.2022.

Bliv gratis intromedlem

Gå til indmeldelse