5. Morten Klessen

Europaparlamentskandidat


Hent foto i høj opløsning

Jeg stiller op til Europa-Parlamentet, fordi jeg ønsker at kæmpe for mine menneskelige og socialdemokratiske værdier. Jeg ser Europa-Parlamentet som en politisk kampplads, og jeg brænder for at komme til at bruge mine kompetencer i en europæisk kontekst. Jeg er politiker med stort P og vil til Bruxelles for at kæmpe for disse værdier.

Nogle af mine helt store styrker er mine relationskompetencer, samtidig med at jeg har en stor legitimitet blandt mine politiske kolleger og kan skabe følgeskab - selv når der er modvind, og der skal træffes svære beslutninger.

Lighed, fællesskab og solidaritet. Det er de socialdemokratiske kerneværdier, som skal i højsædet, hvis vi skal løse de udfordringer, som Europa stå overfor.

Jeg vil bruge mine kompetencer til, at vi i EU-samarbejdet når frem til nogle af de mål, som vi socialdemokrater sætter os. Nemlig mål om et mere retfærdigt og socialt Europa præget af mindre ulighed, bedre vækst og god beskæftigelse.


Ansvaret for verdens klimaudvikling ligger også i vores europæiske samarbejde. Jeg vil arbejde for en fortsat grøn omstilling på blandt andre områderne energi, emballage og transport. Hvis dette skal lykkes, så skal vi kæmpe for fælles løsninger, hvor landene solidarisk står sammen om at løse udfordringerne.

At samarbejde er bedre end konfrontation, solidaritet er bedre end egoisme, og de europæiske lande er stærkere sammen end hver for sig. Jeg vil arbejde for, at parlamentet indtænker de 17 verdensmål som en overordnet ramme i alle de beslutninger, som træffes.

Hvis vi vil bevare/forsvare og værne om vores nation, så kræver det, at vi styrker vores europæiske fællesskab.

Jeg er 49 år, læreruddannet og har siden 2005 været medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Jeg har været formand for beskæftigelsesudvalget siden 2014.