Videregående uddannelser og forskning

Fri og lige adgang til uddannelse. Vi skal styrke de videregående uddannelsers kvalitet og prioritere forskningsmidlerne, så de understøtter udvikling i det danske samfund.


I Danmark har vi en stærk tradition for fri og lige adgang til uddannelse, der i årevis har skabt både velstand og lighed. Fri og lige adgang til uddannelse sikrer, at børns muligheder i livet ikke afhænger af deres forældres pengepung eller uddannelsesniveau, men af vilje og talent. Det skal vi være stolte af og holde fast i. Et vigtigt redskab hertil er SU’en. Derfor er Socialdemokratiet imod Venstres forslag om at skære i SU’en.

Socialdemokratiet ønsker, at vi løbende understøtter de videregående uddannelsernes indhold, kvalitet og relevans, så de styrker Danmarks evne til at kunne klare sig godt i toppen af en stærkt konkurrenceorienteret global verden. Samtidig skal de videregående uddannelser bidrage til vækst, produktivitet og videreudvikling af et moderne velfærdssamfund.

Forskningsmidlerne skal prioriteres, så de understøtter udviklingen af det danske samfund og virksomhedernes vækst gennem stærke forskningsmiljøer- og resultater.

Den tekniske forskning er i dag ikke prioriteret tilstrækkeligt højt. Teknisk forskning understøtter især udviklingen af produktion i Danmark gennem forskning i ny og smartere produktion og digitalisering af processer, produkter, services og materialer. Socialdemokraterne ønsker derfor at styrke den tekniske forskning for at dansk for at dansk erhvervsliv i højere grad kan få input til udvikling og produktion. Konkret skal andelen af de offentlige forskningsudgifter, der går til teknisk forskning og udvikling, hæves fra 15 til 20 procent.

 

Besparelserne på uddannelsesområdet skal afskaffes

Viden og uddannelse er dét, vi i Danmark skal leve af i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet have gode uddannelser i hele landet - ikke spare milliarder på uddannelse, sådan som regeringen har gjort, siden den kom til. Vi vil droppe regeringens årlige nedskæringer på uddannelserne, der betyder, at blandt andet universiteter, gymnasier og erhvervsskoler hvert år skal spare 2 pct. Nedskæringerne går hårdt ud over kvaliteten. Og øger presset for yderligere centralisering, så der bliver færre uddannelser tæt på de unge.