Velfærd og sundhed

Et retfærdigt Danmark Vi vil have bedre dagtilbud og skoler, skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse og sikre en tryg alderdom for alle.


I Danmark står vi sammen. Vi er stolte af vores velfærdsmodel. Den skaber tryghed, retfærdighed og muligheder for den enkelte med et stærkt fællesskab som fundament. Men vores velfærd er i disse år presset på flere fronter. Vi bliver som befolkning hele tiden ældre. Dertil kommer stigende medicinudgifter og flere med kronisk og psykisk sygdom. Samtidig er kvaliteten i den offentlige sektor ikke god nok på alle stræk. Som når der er ældre, der ikke får den omsorg og pleje, de har brug for, på grund af travlhed. Når der er for få pædagoger i børnehaven. Og når vi ser markante forskelle i danskernes sundhed – også når det gælder vores børn.

 

Hvis vi vil, har vi råd til et velfærdssamfund, der er trygt for alle. De sidste mange års reformer har skabt et råderum i dansk økonomi. Regeringen vil bruge pengene på at lette skatten for de få. Vi mener, de skal komme os alle til gavn.


Socialdemokratiets prioriteter er klare: Velfærden kommer først.

 

Læs mere om Socialdemokratiets vision for den offentlige sektor

 

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Det danske sundhedsvæsen skal være nr. 1 i verden. Socialdemokratiet vil prioritere flere midler til kræftbehandling og forskning. Bedre sundhed og højere levealder skal være for alle. Socialdemokratiet vil styrke forebyggelsen, så færre bliver syge. Det gælder ikke kun sygdomme i kroppen, men også i sindet. Mistrivsel og psykisk sårbarhed blandt børn og unge må ikke udvikle sig til alvorlig psykisk sygdom.

 

Læs mere om vores sundhedspolitik

 

En tryg alderdom

Der skal være tryghed for vores ældre. De skal have en værdig pleje med respekt, omsorg og medbestemmelse. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed. Regeringens løsning er at udlicitere endnu mere. Socialdemokratiet vil stille større krav til de private leverandører. De skal dokumentere kvalitet og en robust økonomi samt bære et ansvar, hvis det går galt.

 

Tryghed i alderdommen er også at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når helbredet og kræfterne svigter. Socialdemokratiet vil ikke – som regeringen – bede nedslidte danskere om at blive længere i arbejde, så de mest velstillede kan få en topskattelettelse.

 

Læs mere om vores ældrepolitik

 

Bedre dagtilbud og skoler

Vores børn er det vigtigste, vi har. Socialdemokratiet vil kæmpe for gode vuggestuer og børnehaver, så alle børn kommer godt på vej i livet. Uddannelse er dét, der skal gøre Danmark rigere i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet styrke skoler og uddannelser, ikke skære ned på uddannelsesinstitutionerne eller SU’en, som regeringen gør.

 

Læs mere om vores politik for børn og undervisning

 

 

Filer:


Tillid, faglighed og arbejdsglæde.pdf
PDF
928 KB