Det dysfunktionelle asylsystem

Det nuværende asylsystem er uholdbart, uretfærdigt, inhumant og dyrt.

Anders og Morten Lisborg ved Socialdemokratiets konference den 14. december 2017 om Fremtiden for Europas asylsystem

Det nuværende asylsystem er dysfunktionel

Vi står i en historisk flygtninge- og migrantkrise. Over 60 millioner mennesker er drevet på flugt fra krig og ufred. Samtidig søger stadigt flere migranter et bedre liv i Europa, men desværre ender rejsen ofte ulykkeligt. På bare tre år er mere end 10.000 børn, kvinder og mænd druknet i Middelhavet, mens kyniske menneskesmuglere tjener milliarder på andres ulykke. Og dem, der ikke har råd til at flygte, lades i stikken.

 

Danmark skal hjælpe, når mennesker sendes på flugt. Det har vi altid gjort, det gør vi, og det skal vi fortsat blive ved med. Samtidig vil den demografiske udvikling i Afrika og klimaforandringerne i sig selv betyde, at migrationspresset på Europa kun vil vokse i de kommende årtier. Det skal vi forholde os til. Og vi skal forholde os til, at vores nuværende asylsystem ikke er indrettet til en permanent migrationsvandring skabt af eksplosiv befolkningstilvækst, fattigdom og klimaforandringer.

 

Den grundlæggende udfordringen er, at så længe man har kan kræve spontan asyl ved Europas ydre grænse, vil mennesker fortsætte med at drukne, menneskesmuglere blive forgyldt, mens reelle flygtninge svigtes. Derfor skal det vendes på hovedet. Det nuværende system er uholdbart, uretfærdigt, decideret inhumant og for dyrt.

 

Dertil kommer, at langt de fleste af verdens flygtninge opholder sig i konflikternes nærområder. Det er her, der er mest brug for hjælp. Men den måde det nuværende asylsystem er indrettet på skaber en voldsom skævvridning af de mange ressourcer vi anvender på flygtninge og migranter. Vi bruger flere penge på de asylansøgere, som formår at nå Europas grænser med menneskesmuglere, mens vi afsætter langt færre midler til flertallet af verdens allermest udsatte og fattige flygtninge i nærområderne. Det er uholdbart. Og det er dybt uretfærdigt.

 


Derfor bliver vi nødt til at have en dialog om, hvordan vi får skabt et europæisk asylsystem, der kan håndtere det vedvarende migrationspres på Europas grænser. Et system, der ikke kun hjælper de flygtninge, der har ressourcerne til at møde op ved vores grænser. Og et system der nedbryder menneskesmuglernes forretningsmodel, så ingen kan profitere på at tusinder af mennesker omkommer i forsøget på at nå Europa.

 

Socialdemokratiets mål er at hjælpe flere og mere. På en måde, hvor vi samtidig passer på vores egne samfund. Og på en måde hvor vi sikrer, at de midler og de ressourcer vi bruger på verdens flygtninge bliver brugt, så de rækker længst og hjælper flest.

 

Vi mener, Danmark har brug for en sammenhængende og langsigtet udlændingepolitik. Hvor den grundlæggende retning ligger fast, og hvor der ikke konstant ændres på enkeltelementer. Hele vores udspil er et oplæg til diskussion. Vi lytter meget gerne til andres gode ideer. Men vi vil insistere på én ting: Der er behov for et bredt og forpligtende samarbejde om langsigtede løsninger. Danmark har ikke brug for den blokpolitik og splittelse, som historisk har kendetegnet udlændingepolitikken. Tværtimod.

 

Socialdemokratiet står for en udlændingepolitik, der både er retfærdig og realistisk. En udlændingepolitik, der samler Danmark.

 

Download og læs hele vores udspil: En udlændingepolitik, der samler Danmark.

 

Filer:


En udlændingepolitik der samler Danmark.pdf
PDF
3 MB
Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB