Udenrigspolitik

En tryg verden. Vi står for en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik, der forener vores nationale interesser med vores ideal om at forandre verden til det bedre.


Som et lille land med en åben økonomi er Danmark afhængig af en fredelig omverden. Vi kan ikke løse alle verdens problemer alene, men som et af verdens rigeste lande har vi både et ansvar for og interesse i at arbejde for en mere stabil verden. Troen på fremskridt både herhjemme og internationalt er en hjørnesten i vores arbejde.

 

Socialdemokratiet står for en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik, der forener vores nationale interesser med vores ideal om at forandre verden til det bedre.

 

Derfor støtter vi en stærk, dansk militær indsats mod IS og hjælper de syriske flygtninge i nærområderne. Derfor arbejder vi for ambitiøse klimamål og hjælp til udviklingslande med at bekæmpe klimaforandringer. Og derfor kæmper vi for at gøre en forskel for de allerfattigste og for millioner af borgeres rettigheder og udvikling.

Vi skal bidrage på mange fronter til at skabe en mere sikker og retfærdig verden. Men vi skal ikke bare fare ud alene. Vi skal naturligvis gøre det i tæt samarbejde med vores allierede og vores stærke tilknytning til NATO og FN. På den måde sikrer vi den bedste og mest stabile indsats, der gør en reel forskel, men samtidig nyder bred international opbakning. Det er i Socialdemokratiets øjne en ansvarlig udenrigspolitik.