Uddannelse og opkvalificering

Et dygtigere Danmark. Det er vores vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet.


Den globaliserede verden stiller nye krav til personer uden uddannelse, der i langt højere grad skal efteruddannes og opkvalificeres for at få de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet i fremtiden. Man skal ikke lades i stikken på kanten af arbejdsmarkedet, men have adgang til opkvalificering, uanset hvor i landet man er bosat.

 

Vi skal samtidig sørge for, at vores dygtige virksomheder også i fremtiden har den arbejdskraft til rådighed, de har brug for. Det er afgørende for erhvervslivets konkurrenceevne og vækstmuligheder, at der fortsat er adgang til kvalificeret arbejdskraft.

 

Derfor vil Socialdemokratiet afsætte 1,5 mia. kr. til en bred opkvalificeringsreform, der skal nytænke efteruddannelsessystemet, give ufaglærte flere og nye muligheder samt styrke erhvervsskolerne.

 

Reformen skal sikre, at flere ledige ufaglærte får en uddannelse, og at alle bliver rustet til at få del i de muligheder, globaliseringen skaber. Det er derfor nødvendigt at gøre det økonomisk attraktivt for ledige at opkvalificere sig. Derudover skal vi se voksen- og efteruddannelsesindsatsen igennem, så de tilbud, der stilles til rådighed for ufaglærte og faglærte, er attraktive og matcher virksomhedernes behov.

 

Vi skal også gøre op med den alvorlige problemstilling, at alt for mange danskere i den arbejdsdygtige alder mangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder. Et løft her vil gøre en forskel i den enkeltes liv, medføre øget produktivitet hos virksomhederne og åbne nye muligheder for yderligere efteruddannelse af relevante medarbejdere.

 

Endelig skal vi styrke erhvervsskolerne, hvis vi skal opnå, at flere unge vælger den faglærte vej. Kun sådan kan vi varigt løse behovet for faglært arbejdskraft. For de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er det også essentielt, at der er sikkerhed for at få en praktikplads. Her skal virksomhederne tage et ansvar. I dag er der nemlig ikke sammenhæng mellem, hvor mange faglærte en virksomhed benytter sig af, og hvor mange elevpladser den pågældende virksomhed tilbyder. Vi støtter op om den indgåede trepartsaftale, men mener ikke, at den løser alle udfordringerne, og derfor vil vi følge udviklingen tæt.

 

Reformens elementer skal tilsammen være med til at øge produktiviteten og skabe danske arbejdspladser i fremtiden ved at sikre, at vi har den rette arbejdsstyrke.

 

Læs mere om opkvalificeringsreformen

Filer:


Flere medarbejdere til et Danmark i vækst.PDF
PDF
458 KB