Transport

Landet skal bindes bedre sammen. Vi vil investere i den kollektive trafik og vejnettet og sætte en stopper for social dumping i transporterhvervet.


Vi ønsker at fastholde et højt, men realistisk og økonomisk ansvarligt investeringsniveau i vores trafikale infrastruktur. Gode transportforbindelser både i form af et godt vejnet og en god kollektiv trafik er afgørende for at skabe vækst og beskæftigelse og for et mere sammenhængende Danmark.


Togfonden

Socialdemokratiet ønsker hurtigere og bedre tog til danskerne. Derfor kæmper vi for at realisere Togfonden, så det fremover kun vil tage en time at rejse fra København til Odense, to timer til Aarhus eller Esbjerg og tre timer til Aalborg. Det er markant hurtigere end i dag.

 

Togfonden skaber desuden over 20.000 job ved at opgradere jernbanen i hele landet. Det er arbejde til alt fra ingeniører og smede til elektrikere og andre håndværkere, som skal være med at til at opgradere jernbanen. Derfor er det uforståeligt for os, at regeringen ignorerer det flertal i Folketinget, der står bag Togfonden.

 

Investeringer i kollektiv trafik

Socialdemokratiet vil investere i at forbedre hele den kollektive trafik. Vi har allerede besluttet at bygge mere metro i Hovedstaden og letbaner i de største byer. Vi har satset massivt på at styrke cyklisme med supercykelstier, bedre overgang til kollektiv transport og bedre cykelparkering. Og vi har gjort billetterne billigere uden for myldretiden.


Investeringer i vejnettet

Vi vil i de kommende år opleve mere transport på vejene, når flere personer og varer skal transporteres. Socialdemokratiet vil mindske trængsel og tidsspilde i kø på vejene, og derfor skal vi sikre en rimelig balance mellem investeringer i vejnettet og kollektiv transport. Socialdemokratiet har f.eks. været med til at beslutte at bygge en ny motorvej fra Holstebro til Herning, en ny Storstrømsbro og en ekstra etape af Kalundborgmotorvejen samt en udbygning af Køge Bugt Motorvejen.


Nye teknologiske muligheder

Vi byder de nye muligheder, som teknologien giver, velkommen. Blandt andet ser vi positivt på de muligheder, som opstår med udviklingen af førerløse biler. Færre vil vælge at have en privat bil, der optager parkeringspladserne, og bilparken vil kunne blive taget i anvendelse også om natten, hvor den kan køre med varer. Vi mener dog ikke, at førerløse biler vil gøre den kollektive trafik overflødig. Det handler om at kombinere forskellige transportformer hurtigt og bekvemt, så de enkelte transportformers styrke udnyttes optimalt.

 

Men de nye teknologiske muligheder åbner desværre også for en lang række lovgivningsmæssige huller, som udfordrer vores fællesskab og skaber helt nye muligheder for at unddrage eksisterende lovgivning. Derfor ønsker vi, at de juridiske gråzoner, der opstår som følge af de nye teknologiske muligheder, bliver identificeret og håndteret. Alle aktører på taxiområdet skal betale skat, og der skal slås hårdt ned på dem, der forsøger at omgå den gældende lovgivning.

 

Social dumping

Socialdemokratiet vil bekæmpe social dumping, også på transportområdet. Vi skal derfor blandt andet holde fast i sociale klausuler, der sikrer, at vi i Danmark benytter organiseret arbejdskraft med danske løn- og arbejdsvilkår og lærlinge i forbindelse med byggeriet af Femern og udrulningen af Togfonden.