Social ulighed

Altid på børnenes side Socialdemokratiet vil skabe et samfund, hvor alle får muligheden for at forme deres eget liv.


Social ulighed: Altid på børnenes side

Læs udspillet Altid på børnenes side

 

En tryg barndom for alle

Langt de fleste børn i Danmark vokser op i hjem med gode forældre, som giver dem omsorg, kærlighed og støtte. Men for alt for mange børn ender drømmen om en lykkelig barndom som et mareridt. Som for pigerne fra Tønder, børnene fra Brønderslev eller de tre søstre fra Slagelse, som alle blev svigtet på det grusomste af de mennesker og det samfund, som skulle have passet på dem. Børn, der bliver krænket seksuelt. Børn, der bliver slået og mishandlet. Børn, der går sultne i seng eller skal være voksne alt for tidligt, fordi de skal tage vare på deres søskende, når forældrene ikke kan. Fordi forældrene på grund af sygdom, misbrug eller andre ulykkelige livsbegivenheder ikke kan give børnene den tryghed og nærhed, børn har brug for.

 

Socialdemokratiet vil sætte tidligere og mere konsekvent ind, når det kommer til at hjælpe de mest sårbare børn i vores samfund. Det skal være slut med berøringsangst overfor hjem, hvor barnet åbenlyst ikke har det godt. Og vi skal have langt stærkere tilbud til de forældre, der har det svært, men som rent faktisk vil deres barn det bedste.

 

Læs udspillet Altid på børnenes side

 

Velfærdssamfundet skal give alle børn lige muligheder

Den bedste investering vi som samfund kan lave er i vores børn. Menneskeligt såvel som økonomisk.

 

Danmark er blevet et rigt og stærkt land, fordi vi har sikret gode rammer for børn og familier. Desværre er der for mange, for hvem visionen om en god start på livet ikke er blevet til virkelighed. Og fødselsattesten er stadig i alt for høj grad afgørende for et barns fremtid.

 

Socialdemokratiet ser vores fælles velfærdsinstitutioner som nøglen til at give socialt udsatte børn en bedre fremtid. Det kræver både nye redskaber og flere ressourcer. Derfor vil vi i stedet for flere puljer og projekter hellere satse på vores daginstitutioner, fritidsklubber og skoler. Fordi det er her, der ikke bare bliver skabt mønsterbrydere, men her vi også kan bryde mønstrene.

 

Læs udspillet Altid på børnenes side

 

Bedre hjælp til socialt udsatte

Hvis vi skal hjælpe de allermest udsatte, skal vi række hånden længere ud. Vi skal give dem en særlig indsats og sætte dem fri af paragraffer og regler, som kun er med til at skubbe dem endnu længere ud. Det nytter ikke at putte de mennesker, der har det allersværest ned i kasser. 

Der findes grupper af mennesker i Danmark, som vi ikke hjælper godt nok. De allermest udsatte, dem på kanten af samfundet. Mennesker som lever på gaden med prostitution eller misbrug. Det er ofte mennesker, som er blevet svigtet gennem hele deres liv – af de forældre, som skulle passe på dem, og af systemet.

Filer:


Altid på børnenes side.pdf
PDF
3 MB