Skattepolitik

Et skattevæsen vi kan stole på I Danmark har vi et velfærdssamfund.

Skattepolitik

Et velfærdssamfund, der kun fungerer, hvis der er en grundlæggende tillid til de bærende institutioner. Danskerne skal have tillid til, at sygehusene plejer os, når vi er syge. At børnehaverne og skolerne passer på vores børn, når vi er på arbejde. At politiet kommer, når der er brug for dem.


Danskerne skal også have tillid til, at skattevæsenet opkræver vores skattekroner på en ordentlig måde. Den tillid har desværre været sat på prøve de seneste år. Flere gange har vi set eksempler på, at skattevæsenet ikke har løftet vigtige opgave godt nok.


Derfor har Socialdemokratiet en plan om en massiv styrkelse af vores skattevæsen de kommende år. Første del blev præsenteret i oktober 2019 og var et eftersyn med skattevæsenets akutte it-problemer. I forlængelse heraf aftalte regeringen med finansloven 2020 et løft af skattevæsenet på 1,7 mia. kr. i 2020.


Regeringen har bl.a. oprettet de første to af i alt otte nye skattecentre og ansat de første 250 nye af i alt 1.000 nye skattemedarbejdere. Medarbejderne og de nye skattecentre skal øge vores indsats mod hvidvask, skattely, international skatteunddragelse og momssvindel markant.


Samtidig er det vigtigt, at vi slår hårdt ned på dem, der bryder reglerne og undergraver vores fællesskab. Derfor vil vi skærpe konsekvenserne over for dem, der bryder reglerne. Skattesvindlerne skal ikke længere tænke på Danmark som et lille, let offer.

Grådigheden har haft det for nemt i fortiden. Den skal få det svært i fremtiden. Vi skal igen kunne stole på vores skattevæsen.