Retspolitik og kriminalitetsbekæmpelse

Tryghed for alle. Vi insisterer på, at man som borger i Danmark skal kunne føle sig tryg – uanset hvem man er, og hvor man bor.


I Danmark skal man trygt kunne færdes på gaden uden frygt for at blive overfaldet, og man skal ikke være bange i sit eget hjem. Og bliver man udsat for et overgreb, skal man kunne være sikker på, at politiet reagerer hurtigt og har ressourcerne til at efterforske sagen til bunds.


Terror

Terrorangrebene i København, Bruxelles, Nice, Paris, Stockholm, London og Barcelona understreger, at vi befinder os i en tid, hvor kampen mod terror og dermed kampen for borgernes tryghed og sikkerhed skal prioriteres højt. Socialdemokratiet tager terrortruslen meget alvorligt. Og vi vil gøre alt for at beskytte vores borgere, samfund og værdier.


Derfor skal de myndigheder, som står vagt om vores sikkerhed, have de redskaber og ressourcer, der er nødvendige. Socialdemokratiet ønsker at styrke politiet, PET og Forsvarets Efterretningstjeneste med bedre redskaber og mere mandskab. Vi støtter op om de teknologiske muligheder der er for at forfølge og afsløre potentielle terrorister, og vi er tilhængere af øget overvågning i kampen mod terror.


Som et lille land, der er udsat for en alvorlig terrortrussel, er vi i høj grad afhængige af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med andre lande. Derfor mener Socialdemokratiet, at det er bedst for Danmark at deltage i det europæiske politisamarbejde, Europol, og samarbejde tæt med andre lande om at bekæmpe terrortrusler.


Grænsekontrol

Danmark og Europa står i en ekstraordinær situation i forhold til de flygtningestrømme, vi har set de senere år. Vi skal have styr på, hvor mange og hvem der kommer til Danmark, og derfor mener Socialdemokratiet, at den midlertidige grænsekontrol i Danmark skal fortsætte, indtil der er styr på EU’s ydre grænser.


Socialdemokratiet arbejder derudover for at styrke grænsekontrollen yderligere i lufthavne, så kontrollen bliver mere målrettet og konsekvent. Ligesom vi vil give politiet ny og effektiv teknologi som automatiske nummerpladescannere ved grænserne. På den måde kan politiet sætte ind over for menneskesmuglere og blive alarmeret, når mistænkelige biler kører ind i Danmark.


Bandebekæmpelse

Vi vil ikke acceptere bander og rockere. De er ikke velkomne i vores samfund. Det er fuldstændig uacceptabelt, når rockere og bander skyder i gaderne og skaber utryghed hos almindelige borgere og erhvervsdrivende. Derfor har Socialdemokratiet strammet nettet om rockerne og banderne – både ved at skærpe straffene og ved at gøre mere for at hjælpe unge og andre ud af rocker- og bandemiljøer. Banderne skal opløses og fjernes fra gaderne.


Socialdemokratiet vil fortsætte den hårde kurs over for det kriminelle rocker- og bandemiljø. Politiet skal være massivt og synligt til stede i områder, der er plaget af bandekriminalitet. Politiets særlige bandeenheder skal styrkes. Og vi vil gøre det nemmere og mere trygt for de modige borgere, der tør at stå frem og anmelde rocker- og bandekriminalitet, at vidne i retten. De skal mødes med en skræddersyet vidnepakke. Hvis ingen tør vidne – bliver ingen dømt. For at sikre politiets ressourcer, hvor der er behov for dem, har Socialdemokratiet har foreslået, at politibetjentes tilstedeværelse ved den danske grænse neddrosles markant. I stedet skal Hjemmeværnet og teknologisk overvågning i videst muligt omfang overtage grænsekontrollen.


Socialdemokratiet mener også, at man skal undersøge, om bande- eller rockermedlemmer modtager uberettigede overførselsindkomster. Rockerborge skal kunne lukkes. Brugen af zoneforbud skal udvides, så politiet får mulighed for at forbyde tidligere straffede at opholde sig i bestemte bydele, uden at der stilles yderligere krav til deres konkrete udviste adfærd. Og endelig skal prøveløsladelse for rocker- og bandemedlemmer ikke længere ske automatisk. Det skal være noget, der optjenes ret til gennem god opførsel i fængslet.


Kriminel lavalder

I Socialdemokratiet er vi imod at sænke den kriminelle lavalder til 12 år, som de borgerlige partier lagde op til før valget i 2015. Vi vil fastholde en kriminel lavalder på 15 år. Børn skal ikke trækkes igennem retssystemet. Børn skal ikke i fængsel. Vi mener, at fængsler og domstole kun tjener til at opbygge og fastholde barnets kriminelle selvbillede.


Alle børn har ret til en barndom uden kriminalitet. Gruppen af unge, der begår kriminalitet, skal fortsat reduceres, og den kriminelle løbebane skal stoppes tidligere. Og selvom ungdomskriminaliteten er faldende, skal vi skubbe på for, at den positive udvikling fortsætter, og vi skal forholde os til nye tendenser i ungdomskriminaliteten, som i mange tilfælde afkræver nye politiske svar og initiativer. Socialdemokratiet foreslår en helt ny tidlig indsats for børn under 15 år. En tidlig indsats der bygger på sociale redskaber i form af reaktioner og sanktioner.

 

Straf og forebyggelse

Straf er vigtigt af hensyn til ofrene. De skal vide, at forbrydelsen mod dem bliver efterforsket, og forbryderen retsforfulgt. For Socialdemokratiet er det også vigtigt, at straffene er så hårde, at de afskrækker folk fra at begå kriminalitet. Derfor har vi bl.a. stemt for at skærpe straffen for voldtægt.


Men for Socialdemokratiet kan straf aldrig stå alene. Forebyggelse og resocialisering er afgørende redskaber i kampen for at undgå kriminalitet og dermed skabe færre ofre for kriminalitet. Derfor vil vi styrke den forebyggende indsats, og vi vil give dømte bedre forudsætninger for et kriminalitetsfrit liv.


Socialdemokratiet mener også, at vi skylder ofrene for kriminalitet den bedste hjælp, tryghed og omsorg. Vi er optagede af at give ofre øget hjælp og bedre behandling i retssystemet. Og vi arbejder fortsat for, at Offerfonden skal vedligeholdes og styrkes.