Økonomi og arbejdspladser

Et rigere, dygtigere og mere retfærdigt Danmark. Vi vil styrke vores unikke velfærdssamfund gennem opkvalificering, vækst i hele landet og et løft af den offentlige sektor.


Danmark har skabt en unik samfundsmodel. En model, der sikrer, at velstanden fordeles retfærdigt, at flere kan realisere deres egne drømme, at der er fri og lige adgang til uddannelse og gode vellønnede job, og at der er tryghed, når vi bliver gamle eller syge. Vores samfundsmodel er ingen selvfølge, men frugten af generationers hårde arbejde.

 

De valg, vi tager i dag, har afgørende betydning for, hvilken retning Danmark udvikler sig i de næste mange år. Om vi værner om og styrker vores unikke samfundsmodel eller gradvist udhuler den.

 

Vi mener, at Danmark står over for fem udfordringer, som vi skal finde holdbare løsninger på, hvis vi vil sikre, at Danmark fremadrettet bliver stærkere for alle:

 

1. Vores velfærd er under pres
2. Produktiviteten gik i stå i 00’erne
3. Der er mangel på de rette kompetencer
4. Globaliseringen skaber kamp om arbejdspladserne
5. Væksten er for ujævnt fordelt på tværs af landet.

 

Disse udfordringer løses ikke gennem personskattelettelser finansieret af nedskæringer i vores fælles velfærd. Regeringen vil bruge vores fælles opsparing på at give store skattelettelser særligt til dem, der i forvejen har mest. Det er uretfærdigt, og det trækker Danmark skævt. Vi skal i stedet styrke og bygge videre på vores unikke samfundsmodel. For at sikre en fortsat fri og lige adgang til uddannelse og sundhed. For at sikre en lav arbejdsløshed, højere vækst og fortsat grøn omstilling. For at sikre at de ufaglærte og faglærte lønmodtagere kan klare sig i den globale konkurrence.


Derfor har vi fremlagt vores økonomiske plan Stol på Danmark. Med Stol på Danmark vil vi sikre, at der bliver skabt vækst og arbejdspladser i hele landet, så danske virksomheder og medarbejdere kan klare sig i den globale konkurrence. Det er fundamentet for, at vi kan sikre og udvikle velfærden.

 

Vi vil sætte ind tre steder:

 

Danmark skal være dygtigere

Vi vil gennemføre en opkvalificeringsreform og sikre, at flere er en del af arbejdsfællesskabet.
Læs mere om vores opkvalificeringspolitik

 

Danmark skal være rigere

Vi vil gennemføre en vækstreform og skabe grønne arbejdspladser til gavn for hele landet.

Læs mere om vores vækstpolitik

 

Danmark skal være mere retfærdigt

Vi vil styrke velfærden og vores offentlige sektor.

Læs mere om vores velfærdspolitik