Ligestilling

Lige muligheder Vi ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder, og hvor alle, uanset køn, har de samme gode muligheder for at udleve deres potentiale og leve de liv, de ønsker

Ligestilling - lige muligheder

Hvad er ligestilling?

Vi ønsker et samfund, hvor mænd og kvinder har reelt lige muligheder, og hvor alle, uanset køn, har de samme gode muligheder for at udleve deres potentiale og leve de liv, de ønsker.

 

Ligestilling er grundlæggende et spørgsmål om frihed og lige muligheder. Det handler om at give stadig flere mennesker muligheden for at forme deres eget liv. Uanset hvor man er født, hvad man er født som, eller hvem ens forældre er.

 

Den nye frihedskamp

I dag står vi over for et nyt kapitel i ligestillingens frihedskamp: De nye danskere. Ligestilling mellem kønnene skal også gælde for dem. Ret og pligt. At religion altid er underordnet demokratiet.

 

Det kræver et opgør med de normer, der eksisterer i dele af Danmark. Det kræver først og fremmest, at flere bliver en del af det danske fællesskab. Hvor vi deler de samme grundlæggende værdier. Og hvor vi møder hinanden i boligområder og skoler.

 

Ligestillet forældreorlov

På mange områder er vi nået langt med ligestillingen i Danmark. Men vi er langt fra i mål. For der er stadig store forskelle mellem mænd og kvinder.

 

Det gælder i forhold til løn, hvor kvinder i gennemsnit tjener mindre end mænd, selv om de udfører det samme arbejde. Det gælder i forhold til chefstillinger, hvor der er alt for få kvinder, selv om de har lange uddannelser. Og det gælder i forhold til barsel.

 

I Socialdemokratiet ser vi gerne, at mænd tager mere barsel end nu. Derfor vil vi også se på, hvordan vi kan gøre forældreorloven mere ligestillet. Regeringen har i forbindelse med arbejdet med at implementere EU’s orlogsdirektiv nedsat et udvalg, og vil i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal se på forskellige modeller for, hvordan vi kan sikre en mere ligelig fordeling af forældreorloven i fremtiden.