Landdistrikter

Et sammenhængende Danmark. Vi ønsker et land i balance og arbejder derfor for et sammenhængende Danmark med vækst og muligheder i alle dele af landet.


Vi ønsker et Danmark i bedre balance. Et Danmark hvor det er attraktivt at bo og arbejde over hele landet. Et Danmark hvor alle har adgang til den samme gode offentlige service, uanset hvilket postnummer man bor i.

 

Selvom mange af vores landdistrikter heldigvis er inde i en positiv udvikling, er der fortsat områder i landet, der oplever fald i befolkningstallet, høj ledighed og en stor andel borgere på kontanthjælp og førtidspension. Her føler man med rette, at man er koblet af udviklingen. Måske er den lokale læge, folkeskole eller supermarked flyttet eller helt lukket ned.

 

Hvis udviklingen skal vendes, skal vi have bredt væksten, udviklingen og jobskabelsen ud til hele landet.

 

Læs udspillet 'Nærheden tilbage', som er Socialdemokratiets udspil til stærke lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne.

 

For at sikre et land i balance, skal vi derfor investere i danske arbejdspladser, også uden for de store byer. Det kan vi gøre ved at bevare vores styrkeposition inden for den grønne omstilling og vindindustrien, som sikrer arbejdspladser i hele landet. Da regeringen ville neddrosle vores klimaambitioner ved at annullere de kystnære vindmøller, så var det ikke kun et problem i forhold til den grønne omstilling. Det ville også betyde tab af grønne arbejdspladser til landdistrikterne. Derfor er vi glade for, at vi fik reddet de kystnære vindmøller og dermed tusindvis af job i landdistrikterne.

 

Vi vil styrke Vækstfonden, så vi kan lette omkostningerne for små og mellemstore virksomheders investering i nye maskiner og IT-udstyr. Det vil styrke produktionsvirksomhederne i Danmark og dermed komme landdistrikterne og provinsen til gavn.

 

Udflytningen af statslige arbejdspladser skal færdiggøres, og nye udflytningsmuligheder skal løbende vurderes. Konkret vil vi styrke SKAT med 1.000 ekstra medarbejdere i fire skattecentre uden for de store byer. Vi foreslår, at to placeres i Jylland, ét placeres på Fyn og ét placeres på Sjælland/Lolland-Falster.

 

Derudover foreslår vi forsøg med lokale servicecentre, som kan indeholde funktioner som jobcenter, bibliotek, borgerservice, medicinudlevering og sundhedsklinik. Servicecentret kan have åbent et par dage om ugen og være med til at genskabe lokale velfærdstilbud.

 

Vi fastholder vores ambition om Togfonden, der binder landet sammen og opgraderer 11 regionale strækninger. Og så skal vi sikre uddannelser i hele Danmark ved at give ufaglærte et uddannelsesløft og annullere regeringens planlagte besparelser på erhvervsuddannelserne.

Filer:


Nærheden tilbage
PDF
1 MB