Landbrug og fødevarer

En fødevareproduktion i balance. Vi vil skabe vækst og arbejdspladser i fødevare- og landbrugserhvervene og samtidig sikre en grøn balance.


Danmark er et landbrugsland, og det skal vi fortsætte med at være. 


Socialdemokratiet ønsker at føre en fødevare- og landbrugspolitik, som skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Vores politik sikrer samtidig en grøn balance. Produktionen skal give plads til miljø- og naturudvikling, og vi insisterer på, at Danmarks fødevareproduktion skal være kendetegnet ved ordentlig dyrevelfærd og fødevaresikkerhed i verdensklasse.

Fødevaresektoren har stor betydning for Danmark. Derfor er det afgørende, at fødeerhvervet sikres gode og stabile rammevilkår. Socialdemokratiet lytter til erhvervets behov og investerer i danske virksomheders vilkår. Vi ønsker bred inddragelse, hvor landmænd, fiskere og fødevareproducenter inddrages, så vi kan skabe en balance mellem produktionen og grønne krav.

Danske fødevarer skal være de sikreste og sundeste i verden. Derfor tager vi problemer som listeria og MRSA meget alvorligt. Vi skal følge udviklingen nøje, så vi kan handle i tide. Vi gik forrest med en handlingsplan mod MRSA, hvor vi eksempelvis stillede skrappere hygiejnekrav, nedsatte antibiotikaforbruget og besluttede at udfase brugen af særligt problematiske antibiotika. Danskernes sikkerhed og sundhed er afgørende for os. Derfor vil det være en hjørnesten i den socialdemokratiske fødevarepolitik at sætte yderligere fokus på at sikre sunde fødevarer.