Landbrug og fødevarer

En fødevareproduktion i balance. Vi vil skabe vækst og arbejdspladser i fødevare- og landbrugserhvervene og samtidig sikre, at der tages hensyn til miljø, natur og drikkevand.

Landbrug og fødevarer

Landbrug: En fødevareproduktion i balance

Danmark er et landbrugsland, og det skal vi fortsætte med at være. Samtidig skal Danmark igen være en grøn stormagt. Derfor skal Danmark producere endnu grønnere og gå forrest for at forsyne hele verdenen med bæredygtige fødevarer. Derfor vil vi udvikle fødevaresektoren i Danmark, og samtidig gå forrest globalt.

Socialdemokratiet ønsker at føre en fødevare- og landbrugspolitik, som skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Fødevaresektoren har stor betydning for Danmark. Derfor er det afgørende, at erhvervet sikres gode og stabile rammevilkår. Socialdemokratiet vil samarbejde bredt og lytte til erhvervet sådan, at fødevaresektoren fortsat kan udvikle sig under hensyn til miljø, natur og drikkevand. Vi har eksempelvis foreslået en jordreform, der skaber bedre vilkår for erhvervet og samtidig giver mere plads til natur og miljø. Vi vil samarbejde med landbruget om, at de lever op til bindende klimamål. Og vi vil sikre vores vandmiljø mod forurening fra landbruget.

Dansk landbrug skal også gå forrest for at sikre god dyrevelfærd. Socialdemokratiet arbejder hårdt for bedre dyrevelfærd. Vi har lavet flere planer, for at forbedre dyrevelfærden i landbruget. Det spor vil vi videre ned ad.

Danske fødevarer skal være de sikreste og sundeste i verden. Derfor tager vi problemer som listeria og MRSA meget alvorligt. Vi skal følge udviklingen nøje, så vi kan handle i tide. Danskernes sikkerhed og sundhed er afgørende for os. Derfor er det en hjørnesten i den socialdemokratiske fødevarepolitik at sætte yderligere fokus på at sikre sunde fødevarer.