Kultur

Alle skal kunne deltage i kulturlivet. Vi ønsker stærke public service-medier og et rigt forenings- og kulturliv.


Kultur er en kilde til fornyelse og inspiration, men det er også det kit, der binder os sammen som nation, og det er ofte igennem kulturelle oplevelser, kunst, idræt og i foreningslivet, vi som danskere finder fællesskab.

 

Socialdemokratiet støtter stærke public service-medier. I en tid hvor vi oversvømmes af internationalt, kommercielt medieindhold, er det en styrke, at der kan produceres reklamefrit dansk kvalitetsindhold uafhængigt af politiske, økonomiske og erhvervsmæssige interesser. Det skal vi værne om. Public service-medier sikrer, at danskerne får tilbudt danskproduceret kvalitetsindhold på alle platforme. Og giver os noget at være fælles om – på tværs af uddannelse, holdninger og postnummer.

Idræts- og foreningslivet er en central del af det danske demokrati, og derfor ønsker Socialdemokratiet at styrke det. Alle – uanset alder eller økonomisk formåen – skal kunne engagere sig i idræts- og foreningslivet. Det frivillige foreningsarbejde er med til at styrke den sociale sammenhængskraft, og vi skal være stolte af, at så mange i vores samfund vil gøre en forskel for andre ved at være aktive i en forening eller frivillige.