Klima- og miljøpolitik

En bæredygtig fremtid. Danmark skal igen være en grøn stormagt.

Socialdemokratiet har en klima- og miljøpolitik, der samler Danmark

En klima- og miljøpolitik der samler Danmark

Hver eneste time fødes knap 15.000 børn verden over. Kun 7 af dem er danske. Vi er et lille land. Vi taler et sprog, som de færreste forstår. Vi er stolte af vores eneste astronaut, men vi har aldrig haft en mand på månen. Og det er mere end 25 år siden, vi sidst vandt en international fodboldturnering.

 

Men alligevel præger vi verden omkring os.

 

Og der er ét område, hvor Danmark kan gøre den absolut største forskel for verden. Det kan vi, når det gælder vores klima og miljø.

 

Læs Socialdemokratiets klima- og miljøudspil

 

For det første, fordi vi tør gå forrest med store visioner. Om en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, der ikke ødelægger vores klima og miljø. En fremtid med mere ren luft og færre skadelige kemikalier. Og en fremtid, hvor langt færre dyr og planter trues af udryddelse. I det 19. og 20. århundrede skabte vi produktions- og velfærdssamfundet. I det 21. århundrede gør vi det bæredygtigt.

 

For det andet, fordi vi kan. Og for det tredje, fordi der er brug for det.

 

Jorden er fem milliarder år gammel. Vi ved strengt taget ikke, om jorden på noget tidspunkt i dens historie har været varmere, end den er nu. Men vi ved, at 2015, 2016 og 2017 blev de tre varmeste år, der nogensinde er målt.

 

Læs også En et-årsplan skal sætte tempo på den grønne omstilling

 

Det er ikke den eneste triste rekord, vi som samfund og mennesker sætter i disse år. Vi har sat bundrekord for, hvor lidt havis der er tilbage på kloden. Vandstanden i verdenshavene stiger med den hurtigste hastighed i 2.000 år. Og i februar 2018 er der målt temperaturer på Arktis, der er 25 grader varmere end normalt.

 

Vi har brug for en eksistentiel diskussion med hinanden om, hvordan vi lever som mennesker og samfund på denne planet. Klimaet, naturen, planter og dyr har en værdi i sig selv. Og samtidig handler den udfordring, vi står over for, om meget mere end alene hensynet til vores klima og miljø. Det handler dybest set om vores muligheder for at overleve.

 

Læs også Socialdemokratiet foreslår 15 vilde naturparker, 75.000 hektar urørt skov og mere natur tæt på byerne.

 

Hvis vi ikke lykkedes med at producere flere og sundere fødevarer, så vil flere mennesker sulte. Hvis ikke vi bliver bedre til at sikre rent vand, så vil det stadig være kilde til alt for mange konflikter. Og hvis vi ikke får stoppet den globale opvarmning, vil endnu flere orkaner og skovbrande og mere tørke sende millioner af mennesker over hele verden på flugt. Mange steder i verden kan man allerede mærke de voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne. Et land som Bangladesh nævnes ofte som et af de mest sårbare. Bare ét eksempel herpå er, at op mod tre fjerdedele af det tilgængelige land hvert år udsættes for periodiske oversvømmelser.

 

Herhjemme kan det med ens egne øjne være sværere at se det, der faktisk sker med vores klima og miljø. Men også her er statistikkerne alvorlige. Mere ekstremt vejr og stigende vandstande forårsager ødelæggelse på kysterne og i byerne. Hvert år dør mere end 3.000 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Og alt for mange børn udsættes for skadelige kemikalier.

 

Samtidig er foruroligende mange dyr og planter i fare for at uddø alt for hurtigt. ”Jeg ved en lærkerede”, synger vi. Men Danmarks bestand af lærker er mere end halveret. Haren og sommerfuglen er andre eksempler på dyr, der er blevet væsentligt færre af. Det anslås, at næsten 3 millioner fugle allerede er forsvundet fra det åbne land. Mangel på plads, for lidt sammenhængende natur og pesticider er hovedårsagerne.

 

For Socialdemokratiet er konklusionen klar: Vi må knække kurverne, før de knækker os.

 

Socialdemokratiet var Danmarks første grønne parti. I 1937 gennemførte statsminister Thorvald Stauning, at danske strande skal være frie, tilgængelige og uden byggeri. Som den første regeringsleder i verden udpegede Jens Otto Krag en miljø­minister i 1971. Og i 1990’erne lykkedes det med Svend Auken i spidsen at skabe stabile rammer for at investere i ren energi med brede politiske aftaler. Det gjorde Danmark til en verdensførende grøn nation.

 

Læs også Socialdemokratiet foreslår 15 vilde naturparker, 75.000 hektar urørt skov og mere natur tæt på byerne.

 

Danske lønmodtagere og danske virksomheder er dygtige. Vi nyder godt af et fremsynet dansk erhvervsliv, der har taget chancer, og som går forrest. Men det har krævet politisk vilje. Vi har ikke ladet markedet klare sig selv. Vi har turdet regulere, og vi har udvalgt områder, som vi har satset mere på end andre. Det har været en succes. For mange år siden besluttede vi f.eks. at bekæmpe vandspild og satse på bedre vandkvalitet. Og i dag eksporterer Danmark vandteknologi for milliarder.

 

Eksempler som dem er talrige. Ikke så få af de vindmøllehoveder, termostater og pumper, der hver dag gør alverdens lande en lille smule grønnere, er ”made in Denmark”.

 

Det giver os et helt særligt ansvar. Og det giver os nogle helt særlige muligheder.

 

Fordi det er vigtigt. Fordi vi kan. Og fordi det er rigtigt. Klima- og miljøforandringerne er voldsommere end nogensinde før i nyere tidsalder. Der er brug for grønne fyrtårne. Som på trods af tvivl og stort besvær først som sidst insisterer på, at vi vil overlade en bæredygtig klode til vores børn.

 

Med politisk vilje og lederskab kan Danmark igen blive et sådant fyrtårn.

 

Når andre lande tager ét skridt frem, skal vi tage to og træde endnu længere frem på scenen.

 

Kort sagt: Den, der har evnen, har pligten.

 

Og det er ikke en sur pligt. Ansvaret tynger ikke, det løfter. For Socialdemokratiet er det en grundlæggende etisk forpligtelse at tage vare på vores fælles klode. Og hvis vi også i fremtiden skal præge verden, står vi over for et valg i Danmark:

 

Vil vi overbevise de andre? Eller vil vi overbevise hinanden?

 

For også herhjemme opsættes der ofte modsætninger mellem klima og vækst. Der er dem, der mener, at væksten og forbruget må vige for at redde klimaet og miljøet. Omvendt er der dem, der mener, at vi ingen problemer har. At vi bare kan fortsætte ufortrødent uden omtanke for mennesker og miljø.

 

Begge synspunkter glemmer helt, at vi i Danmark ikke bare er lykkedes med at kombinere de to hensyn. Vi er lykkedes med at gøre dem til hinandens forudsætninger. Der er i dag en sammenhæng mellem på den ene side større vækst og flere job og på den anden side et bedre klima og miljø.

 

Læs også Socialdemokratiet foreslår 15 vilde naturparker, 75.000 hektar urørt skov og mere natur tæt på byerne.

 

Er man i tvivl, kan man spørge en af de titusinder af danskere, der hver dag gør en forskel for klimaet, alene fordi de passer deres arbejde.

 

I Midt- og Østjylland producerer de vindmøller. På Als er det termostater. I Bjerringbro energieffektive pumper. I Bagsværd enzymer til biobrændsel. Og i mange af landets mindre byer producerer dygtige underleverandører delelementer og komponenter. Danmark har en myriade af store, mellemstore og små virksomheder, som lever af at producere grøn teknologi. Derfor har mange danske virksomheder stor ekspertise inden for rensning af spildevand og forurenet jord.

 

Hvis H.C. Andersen stadig levede, havde han for længst skrevet et eventyr om det. For det, Danmark har præsteret, er intet mindre end et eventyr. Nu er det op til os at afgøre, om det er ét af dem, der ender lykkeligt.

 

Vi er blevet et grønt mekka for mange udenlandske regeringer, investorer og virksomheder, der alle sammen spøger: Hvad er det, I kan?

 

Verdensmarkedet for grøn omstilling bliver mildt sagt ikke mindre i fremtiden. For at nå målet om at begrænse temperaturstigningerne skal verdenssamfundet de næste 12 år investere svimlende 90.000 mia. kr. i den grønne omstilling. Det svarer til mere end 40 gange hele Danmarks bruttonationalprodukt.

 

Og selvom USA’s føderale regering desværre har forladt målet om at begrænse temperaturstigningerne, så kan det ikke ændre på, at stort set alle andre lande, og mange amerikanske stater og byer, for alvor er begyndt at tackle udfordringerne. Også hjulpet på vej af FN’s 17 verdensmål for en mere bæredygtig udvikling.

 

Danmark har en førerposition. Som mindst af alt skyldes held. Tværtimod er det et resultat af bevidste politiske beslutninger. Men sagt lidt populært, så sidder vi nu med en lottokupon. Vi har vundet. Det er ikke nu, vi skal smide kuponen i skraldespanden. Det er nu, vi skal indløse gevinsten.

 

Også her står vi over for et valg i Danmark:

 

Skal vi stoppe op, lade andre komme til og i stedet fokusere på nye gøremål? Eller skal vi være dem, der også i de næste årtier sætter visionære mål op og derpå viser, at vi igen sætter handling bag ordene?

 

Vi har før realiseret epokegørende visioner. Spørger du Socialdemokratiet, kan vi gøre det igen. Der er brug for en ny klima- og miljøpolitik, der samler Danmark.

 

Lad os sammen opstille en ny og mere ambitiøs vision for en fremtid baseret på udelukkende ren energi. Hvor vi sætter barren højere. Socialdemokratiet foreslår en vision, hvor Danmark skal være fri af fossile brændsler allerede i 2045 og ikke først i 2050. En vision om et samfund uden plastik- og luftforurening. Hvor vi er omgivet af mere vild natur og urørt skov.

Og lad os så komme i gang med at realisere det.

 

En fremtid baseret udelukkende på ren energi

500.000 grønne biler og 5 havvindmølleparker inden 2030 skal gøre Danmark grønnere. I dag er grøn energi, som vinden blæser. Danmark skal være det land, der finder svaret på, hvordan vi bedre kan lagre energien.

 

Læs mere om Socialdemokratiets klimapolitik

 

En fremtid med meget mere natur og en sundere hverdag

75.000 hektar urørt skov og 15 nye vilde naturparker. Det skal bidrage til, at flere dyr og planter overlever. Og så vil vi udfase dieselbiler og have flere elbusser. Det vil nedbringe luftforureningen.

 

Læs mere om Socialdemokratiets miljøpolitik

 

En socialdemokratisk ledet regering vil gøre Danmark til en grøn stormagt igen.

 

Selvom Danmark er et lille land, kan vi godt gøre en stor forskel.

 

Man siger ofte, at vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre noget ved dem. Det kræver, at vi tager ansvar. Heldigvis starter vi ikke fra bunden i Danmark. Vi er allerede i gang.

 

Vi har før gjort verden grøn af misundelse. Lad os gøre det igen.

Filer:


En klima- og miljøpolitik der samler Danmark.pdf
PDF
1 MB
Danmark skal igen være en grøn stormagt_pixi
PDF
1 MB
Bedre adgang til naturen
PDF
113 KB
Bindende klimalov og nyt C02-mål.pdf
PDF
103 KB
National plan for mangfoldig natur.pdf
PDF
117 KB
En et-årsplan skal sætte tempo på den grønne omstilling.pdf
PDF
1 MB