Gymnasium

Et blandet og bedre gymnasium. Stx, hhx og htx skal klæde de unge bedre på til uddannelsessystemet, og vi vil sikre et mere blandet gymnasium.

Et mere blandet og bedre gymnasium

Det almene gymnasium er ikke for alle

Størstedelen af en ungdomsårgang tager i dag en ungdomsuddannelse, og for de fleste unge falder valget på stx, hhx og htx.


Det er en sejr for velfærdssamfundet, at gymnasiet i dag er en uddannelse for den brede befolkning. Men det står efterhånden også klart, at mange unge vælger især det almene gymnasium, fordi det er det, man gør efter 9. eller 10. klasse.


Der er opstået en grad af uddannelsessnobberi i det danske uddannelsessystem. De boglige ungdomsuddannelser bliver betragtet som finere end håndværksfagene.


Sådan skal det ikke være. Gymnasiet skal være et valg på linje med andre muligheder – fx erhvervsskolerne. De unge skal have et reelt valg – ingen ungdomsuddannelse er bedre eller mere rigtig end andre.


Socialdemokratiet vil arbejde på, at vores unge mennesker havner på rette hylde. Alle skal ikke på det almene gymnasium. Ligesom alle ikke skal være håndværkere eller HK’ere.


Vi skal gøre det, vi er gode til. For vores egen skyld og for samfundets skyld.


Danmark lever af, at dygtige elektrikere, programmører, portører, ingeniører og økonomer arbejder sammen.


Vi har brug for alle, og for at alle bliver så dygtige, de kan.


Et gymnasium, der fører dig videre.

Det almene gymnasium, handelsgymnasiet, teknisk gymnasium og HF skal i endnu højere grad åbne døre for unge, så de kan tage en uddannelse og få fast plads på arbejdsmarkedet i fremtiden.


Det er hovedformålet for stx, hhx og htx.


Med den seneste gymnasiereform fik vi forhandlet os frem til en aftale, der øger den sociale mobilitet og gør flere i stand til at gennemføre uddannelsen, så de kan læse videre bagefter.


Bl.a. ved at sikre, at HF stadig giver adgang til de videregående uddannelser, gøre matematik obligatorisk og forenkle studieretningerne.


Det er afgørende, at alle studenter har kvalifikationerne til at læse videre, når de har haft sidste dag på deres gymnasium.


Derfor skal økonomien også være i orden.


Venstres, De Konservatives og Liberal Alliances årlige nedskæringer på landets ungdomsuddannelser skal stoppes. Det lille lokale gymnasium uden for de store byer bliver særligt hårdt ramt. Det kan føre til lukninger, og at færre unge tager en uddannelse.

 

Bedre blandede gymnasium

Når de kommende studenter skal vælge gymnasium, går mange uden om det lokale gymnasium, hvis sammensætningen af elever er skæv.


Det er en god nyhed, at flere med indvandrerbaggrund tager en ungdomsuddannelse, herunder det almene gymnasium. Men det er en dårlig nyhed, at 13 gymnasier i dag har flertal af elever af anden etnisk oprindelse end dansk.


Opdelte gymnasier skader integrationen og svækker sammenhængskraften. Vi ønsker at blande gymnasierne bedre, så et gymnasium ikke i fremtiden har flere end 30 procent elever med udenlandsk baggrund.


Målet er, at gymnasierne afspejler samfundet, og at flere unge vælger deres lokale gymnasium i stedet for at vende det ryggen.


Sammen med andre ungdomsuddannelser giver stx, hhx og htx unge frihed og muligheder for at være en del af det danske samfund.