Forsvar

Ansvar hjemme og ude i verden. Vi ønsker et effektivt forsvar, så vi står vagt om danskernes tryghed og samtidig bidrager til at løse opgaver ude i verden.

Forsvar: Ansvar hjemme og ude i verden.

Forsvar: Ansvar hjemme og ude i verden

Danmark har brug for et velfungerende og effektivt forsvar, der både kan håndtere vores sikkerhed som nation og samtidig kan bidrage til at løse opgaver ude i verden.

 

Vi har de senere år været vidne til stadigt flere trusler mod vores sikkerhed: Terrorisme og flygtningestrømme, et aggressivt Rusland og voldsomme cyberangreb. Socialdemokratiet vil altid sætte danskernes tryghed først, og det vil vi tage alle midler i brug for at sikre.

 

Derfor sikrede vi med seneste forsvarsforlig et massivt løft til forsvaret. Det var et rettidigt svar på det stigende trusselsniveau.

For os var det især vigtigt, at vores forsvar mod cyberangreb blev markant styrket. Truslerne fra cyberspace er større end nogensinde og har alvorlige sikkerhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark.


Med det nye forsvarsforlig prioriterede vi også flere midler til internationale missioner – dels i vores nærområder, men også langt væk fra Danmarks grænser. Det er vigtigt for os, at vi fremadrettet både kan deltage i militære operationer og samtidig hjælpe med fredsbevarende missioner i FN-regi. Og så styrker vi forsvarets opgaveløsning i Arktis, som grundet klimaforandringer og sin geopolitiske betydning får fortsat øget fokus de kommende år.


Når vi udsender vores soldater, er det afgørende for Socialdemokratiet, at de har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. Det skylder vi vores soldater. Og det er lige så vigtigt, at vi er der for dem, når de kommer hjem – nogle desværre med ar på krop eller sjæl. Det ansvar tager vi på os. Vi skal passe godt på dem, der har passet godt på os.