Forsvar

Ansvar hjemme og ude i verden Vi ønsker et effektivt forsvar, så vi står vagt om vores lands sikkerhed og samtidig bidrager til at løse opgaver ude i verden.


Danmark har brug for et velfungerende og effektivt forsvar, der både kan håndtere vores sikkerhed som nation og samtidig kan bidrage til at løse opgaver ude i verden. Vi står i dag med et stigende trusselsniveau, der medfører, at vi er nødt til at opruste for at sikre danskernes tryghed. Derfor er vi villige til at tilføre flere penge til forsvaret.

 

Vi ønsker et stærkt forsvar, som kan forsvare Danmarks grænser med bl.a. suverænitetshåndhævelse, hvis andre nationer udviser aggressiv adfærd. Og vi skal have et robust hjemmeværn til at løse væsentlige samfundsopgaver som grænsekontrol samt et kommunalt og statsligt beredskab, der kan håndtere eksempelvis storme og oversvømmelser.

Ude i verden skal vores danske soldater fortsat aktivt deltage i at opretholde fred og sikkerhed ved at deltage i internationale missioner og bekæmpe terrororganisationer, som har en direkte trussel mod Danmark.

Når vi udsender vores soldater, er det afgørende for Socialdemokratiet, at de har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. Det skylder vi vores soldater. Og det er lige så vigtigt, at vi er der for dem, når de kommer hjem – nogle desværre med ar på krop eller sjæl. Det ansvar tager vi på os. Derfor har Socialdemokratiet foreslået at afsætte flere penge til vores veteraner, end regeringen har gjort. Vi er ikke i mål, og vi kan og skal gøre det bedre. Det skylder vi vores veteraner og deres pårørende. Vi skal passe godt på dem, der har passet godt på os.