Fleksjob

Fleksjob skal give mening og frihed. Fleksjob skal sikre flere mennesker en plads på arbejdsmarkedet.

Fleksjob skal give mening og frihed

Fleksjob giver plads til flere

Der skal være plads til alle i det danske arbejdsfællesskab – også dem, der ikke kan tage et almindeligt fuldtidsarbejde. Vi skal have lov til at bidrage med det, vi kan.


Fleksjob betyder, at arbejdslivet ikke behøver være fuldtid eller intet.


Grundlæggende er fleksjob en anerkendelse af, at man sagtens kan gøre en positiv forskel på arbejdsmarkedet, selvom man af den ene eller anden grund ikke kan arbejde 37 timer om ugen.


Ingen skal parkeres på offentlig forsørgelse, alene fordi de har brug for, at arbejdsgiverne tager særligt hensyn til dem.


Det skal være muligt at have et aktivt arbejdsliv, selvom man kun kan arbejde få timer og har brug for mere omsorg og andre særlige rammer end andre. Her spiller de socialøkonomiske virksomheder en stor rolle.

 

Fleksjob skaber et rummeligt arbejdsmarked

Sidst Socialdemokratiet sad i regering, stod vi bag en reform af førtidspension og fleksjob. Reformen gav endnu flere og bedre muligheder for at oprette ressourceforløb, som skulle føre til en fuldtidsansættelse eller et fleksjob.

 

Intentionen bag reformen var rigtig: Vi skal afprøve mulighederne, før vi tilkender førtidspension.

 

Socialdemokratiet tror på, at både samfundet og den enkelte har bedst af at være en del af et arbejdsfællesskab. Og nedsat arbejdsevne skal ikke tvinge folk til fuldtidslediggang. Der skal være reelle tilbud om at bruge den arbejdsevne, man har.

 

Reformen har hjulpet mennesker fra arbejdsløshed og ensomhed til et job og et arbejdsfællesskab. De er nu skattede kolleger på en arbejdsplads. Det er godt.

 

Men reformen har også ført til, at folk, der ikke kan passe et arbejde, alligevel bliver bedt om at gøre det.

 

Tanken bag ressourceforløbene var at give de mest udsatte borgere den tværfaglige og rehabiliterende indsats, der er nødvendig. Det er lige så meget et socialt spørgsmål som et beskæftigelsesspørgsmål.

 

Evaluer reformen af fleksjob og førtidspension

Sengeliggende skal ikke i aktivering, og handicappede skal ikke tælle varer på hylderne i et supermarked fem minutter om dagen. Der findes mange absurde eksempler på, at syge borgere er blevet sat til et meningsløst og nedværdigende arbejde. Sådan skal det ikke være.

 

Derfor vil vi gennemføre en evaluering af reformen af fleksjob og førtidspension. Det, der ikke fungerer, skal laves om.

 

Der er mange mennesker, der gerne vil arbejde, men som slet og ret er for syge. De har selvfølgelig krav på alles respekt og hjælp.

 

Vi vil fortsat arbejde på at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet.

 

Princippet er det samme som hele tiden: Ingen skal parkeres på offentlig forsørgelse, hvis de kan arbejde. Men dem, der ikke kan arbejde, skal ikke.