Finanspolitik

Et rigere, dygtigere og mere retfærdigt Danmark. En ansvarlig finanspolitik er at udvikle og styrke velfærdssamfundet.


Finanspolitik: Prioriter velfærd og uddannelse

Hvis vi fører den rigtige finanspolitik, har vi muligheden for at skabe et rigere, mere lige og retfærdigt Danmark.


Økonomien er i fremgang, virksomhederne klarer sig bedre, flere er i arbejde. Det går den rigtige vej. Men selvom det på mange måder går bedre, står vi også over for flere udfordringer.


En ansvarlig og retfærdig økonomisk politik i Danmark anno 2019 er investeringer i uddannelse, velfærd og arbejdspladser i hele landet.


Vi vil blandt andet styrke velfærden, så den kan følge med, når vi bliver flere ældre og børn de kommende år. Vi vil målrette vækstinitiativer, så vores virksomheder også i fremtiden kan klare sig i konkurrencen med udlandet. Og så vil vi løfte erhvervsskolerne, så flere kan uddanne og efteruddanne sig.


Vi vil styrke det danske velfærdssamfund, som skaber så megen velstand og så mange muligheder for så mange mennesker, uden at det går ud over den enkeltes frihed.

 

Læs vores samlede økonomiske 2025-plan Stol på Danmark

 

En retfærdig økonomisk politik i Danmark

Venstre, De Konservative og Liberal Alliance baserer til gengæld deres økonomiske politikker på forkerte analyser. De vil lave arbejdsudbudsreformer for at få flere hænder på arbejdsmarkedet.

 

Men det hjælper ikke, at flere kommer ud på arbejdsmarkedet, hvis de ikke har kompetencerne til at tage de job, der er.

 

Vi har ikke alene brug for flere hænder. Vi har brug for de rigtige hænder.

 

I Socialdemokratiet har vi sagt det længe, og økonomerne giver os ret: Den rigtige økonomiske politik i Danmark er at investere i uddannelse og opkvalificering.

 

Virksomhederne mangler allerede kvalificeret arbejdskraft, og de kommer til at mangle endnu mere. Vi får brug for tusinder flere faglærte frem mod 2025. Elektrikere, smede og andre håndværkere.

 

Derfor skal vi løfte erhvervsskolerne og give ufaglærte bedre muligheder for at få et svendebrev eller papir på det, de kan.

 

Modsat den siddende regering, der skærer ned på uddannelse år efter år.

 

Læs mere om vores opkvalificeringsreform

 

En finanspolitik, der fører os ind i fremtiden

Socialdemokratiet og et bredt flertal i Folketinget tog ansvar for hårde reformer under krisen. Derfor vokser arbejdsudbuddet de kommende år, og vi kan investere i velfærden, som vi dengang lovede danskerne, at vi ville få råd til.

 

Nu vil de borgerlige partier løbe fra aftalen med danskerne og bruge pengene på at sænke skatten. Det er ikke alene løftebrud. Det er også uansvarligt, fordi de risikerer at sætte det økonomiske opsving over styr.

 

Der er et valg i Danmark. Mellem forskellige økonomiske politikker. Mellem en finanspolitik, der hænger fast i fortiden, og en finanspolitik, der fører Danmark ind i fremtiden.

 

Vores finanspolitik: Stol på Danmark

Socialdemokratiet har fremlagt en samlet plan for at en retfærdig økonomisk politik i Danmark: Stol på Danmark. Vi mener, at Danmark står over for fem udfordringer:

  1. Vores velfærd er under pres
  2. Produktivitetsvæksten gik i stå i 00’erne
  3. Der er mangel på de rette kompetencer
  4. Globaliseringen skaber kamp om arbejdspladserne
  5. Væksten er for ujævnt fordelt på tværs af landet.

Disse udfordringer løses ikke ved at give personskattelettelser og finansiere dem ved at skære ned i vores fælles velfærd. Regeringen vil bruge vores fælles opsparing på at give store skattelettelser særligt til dem, der i forvejen har mest. Det er uretfærdigt, og det trækker Danmark skævt.

 

Vi skal i stedet styrke og bygge videre på vores unikke samfundsmodel. For at sikre en fortsat fri og lige adgang til uddannelse og sundhed. For at sikre en lav arbejdsløshed, højere vækst og fortsat grøn omstilling. For at sikre at de ufaglærte og faglærte lønmodtagere kan klare sig i den globale konkurrence.

 

Filer:


Gør gode tider bedre for alle.pdf
PDF
1 MB
Opkvalificeringsreform
PDF
315 KB