Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere. Danmark har brug for flere faglærte. Derfor skal vi styrke landets erhvervsuddannelser.

Bedre erhvervsuddannelser styrker væksten

Erhvervsuddannelser gør Danmark rigere

De unge, som tager en af landets mange erhvervsuddannelser i dag, er med til at gøre Danmark rigere i morgen.

 

Danske virksomheder kommer til at mangle 70.000 mekanikere, elektrikere og andre faglærte frem mod 2025. Hvis erhvervslivet ikke kan få den arbejdskraft, det har brug for, må det rykke til udlandet eller afvise ordrer. Det gør Danmark fattigere og koster arbejdspladser.

 

En ansvarlig økonomisk politik hænger uløseligt sammen med bedre erhvervsuddannelser. Danmark har brug for flere faglærte. Derfor skal vi styrke landets erhvervsuddannelser.

 

Erhvervsuddannelser forsømt som ungdomsuddannelse

I dag vælger for få unge erhvervsskolen, når de er færdige med 9. og 10. klasse. Det skyldes ikke mindst, at mange erhvervsuddannelser i lang tid blev forsømt både økonomisk og politisk.

 

Sidst vi var i regering, gennemførte vi derfor en større reform af vores erhvervsuddannelser, som bl.a. indebar adgangskrav og flere undervisningstimer. Med den seneste aftale om erhvervsuddannelserne har vi styrket kvaliteten i grundforløbene, så færre vil falde fra.

 

Nu skal reformerne have lov at virke, og det ser de heldigvis ud til at gøre. Optagene stiger, og flere får en praktikplads.

 

Skolerne skal have tid og plads til at koncentrere sig om at lave relevante og højtkvalificerede erhvervsuddannelser, så flere unge bliver faglærte i fremtiden.

 

Erhvervsuddannelser med bedre praktikmuligheder

De borgerlige partier har foreslået at importere faglærte fra lande uden for Europa, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft.

 

Vi vil starte et helt andet sted: Lad os færdiguddanne de unge, som er i gang.

 

I dag mangler mange på landets erhvervsuddannelser en praktikplads. 10.000 unge kan ikke afslutte deres uddannelse, fordi de ikke kan komme i lære.

 

Vi kan ikke fortænke nogen i at fravælge landets erhvervsuddannelser, hvis de ikke ved, om de kan få lov til at gøre uddannelsen færdig.

 

Erhvervsuddannelser skal vises større respekt

Én ting er vilkårene på erhvervsskolerne, noget andet er at få flere til at vælge vejen derhen. Det skal være lige så anset at vælge erhvervsskolen som enhver anden ungdomsuddannelse.

 

En studenterhue og et svendebrev er lige værdifulde. Danmark har brug for kloge hænder og kvikke hoveder.

 

I lang tid har der været en tendens til at se lidt ned på de unge, der søger ind på vores erhvervsuddannelser. Den tendens skal vi bryde.

 

Det er lige så fint at bygge et hus, som det er at tegne det. Ingen uddannelse er finere end andre. Danmark har brug for alle.

 

Bedre erhvervsuddannelser begynder i folkeskolen

Hvis flere skal vælge en af de mange erhvervsuddannelser, skal de vide mere om, hvad de har at vælge imellem.

 

Erhvervsuddannelser skal præsenteres på lige fod med en hver anden ungdomsuddannelse under studievejledningen. Det er første skridt.

Og måske endnu vigtigere: En praktisk uddannelse skal i højere grad ligge i naturligvis forlængelse af grundskolen.

 

Hvis du bruger det meste af dine første ni skoleår på boglige fag, så er klart, at en boglig uddannelse ligger mere ligefor end en håndværksuddannelse. Vi skal derfor i højere grad end i dag have fokus på de praktiske fag i grundskolen.

 

Erhvervsuddannelser skal føre til rimeligt arbejdsliv

Vi kan ikke løse det hele i uddannelsessystemet. De unges valg handler også om fremtiden.

 

Vi må spørge os selv: Kan man fortænke nogen i at fravælge vores erhvervsuddannelser, hvis de kan se frem til et langt og nedslidende arbejdsliv uden mulighed for at trække sig tilbage i tide?

 

Faglærte anbefaler ikke deres børn at gå samme vej, hvis de kan se, at børnene kommer til at arbejde, indtil kroppen ikke kan mere.

 

Når Venstre sår tvivl om danskernes pensionsalder, skaber det ikke kun utryghed hos de mange danskere, der ikke ved, hvornår de kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det gør det også sværere at råde unge til at søge ind på vores erhvervsuddannelser – de ved ikke, hvilket arbejdsliv de kan se frem til, eller hvornår de kan gå på pension.

 

Usikkerheden kan blive tungen på vægtskålen, der får de unge til at fravælge erhvervsskolerne.

 

Nej til at hæve danskernes pensionsalder endnu mere. Ja til en rimelig pensionisttilværelse.

 

I dag bliver mange allerede slidt ned, før de kan gå på pension.

Socialdemokratiet har foreslået en ny ret til tidlig pension. Den skal gælde nedslidte og dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

 

Filer:


En ny ret til tidlig folkepension
PDF
928 KB
Flere medarbejdere til et Danmark i vækst.PDF
PDF
458 KB
Opkvalificeringsreform
PDF
315 KB