Erhverv

Et rigere Danmark. Vi skal sikre et dansk erhvervsliv i vækst, så vi fastholder og skaber danske arbejdspladser i fremtiden.


Virksomheder i Danmark skal også i fremtiden have de bedst mulige vilkår, hvis de skal klare sig i den globaliserede verden. Derfor har Socialdemokratiet fremlagt en vækstreform, der skal sikre vækst og skabe danske arbejdspladser i fremtiden.

I Socialdemokratiet mener vi ikke, at vi løser de udfordringer, som dansk økonomi står over for, med skattelettelser til de mest velstillede betalt af velfærdsbesparelser og hårde arbejdsudbudsreformer. Det er den forkerte vej for Danmark, hvis vi skal fremtidssikre danske arbejdspladser.

Vi har fremlagt en fuldt finansieret Vækstreform, der gennem 11 målrettede initiativer vil styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i danske virksomheder ved at understøtte flere investeringer i virksomhederne og forbedre deres rammevilkår. Vi skal øge den tekniske forskning, så vi hele tiden udvikler produktionen i Danmark og understøtter viden i virksomheder i Danmark med den nyeste forskning. Vi skal fastholde ambitionerne for et grønnere Danmark, der skaber tusindvis af arbejdspladser – især i landdistrikterne. Og der skal gang i væksten i hele Danmark. Også virksomheder uden for byerne skal have adgang til risikovillig kapital, ligesom de små og mellemstore virksomheder skal have større tilskyndelse til investeringer, der gør dem dygtigere og øger produktiviteten.

Vi er ambitiøse, når det kommer til at styrke dansk erhvervsliv, der skal skabe fremtidens nye arbejdspladser.

 

Socialdemokratiet har konkret foreslået at afsætte 3 mia. kr. i 2025 til 11 konkrete vækst- og opkvalificeringsinitiativer i vores vækstreform - Vækst der Virker.

 

11 konkrete vækst- og opkvalificeringsinitiativer, der vil forbedre rammerne for vores virksomheder, sikre højere vækst, styrke kompetencer og understøtte nye arbejdspladser og udvikling i hele landet:

1. Øget fradrag for forskning og udvikling på 130 pct.
2. Forhøjet afskrivningsgrundlag for små og mellemstore virksomheders investeringer i maskiner og IT-udstyr
3. Skattefritagelse ved overdragelse til erhvervsdrivende fond forankret i Danmark
4. Fradrag for lønomkostninger ved udvidelse af forretningsområde
5. Øget fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder
6. Styrkelse af teknisk forskning
7. Oprettelse af fast-trackordning til SKAT ved udenlandske virksomheders etablering i Danmark
8. Ansvarlig kapital til små og mellemstore virksomheder
9. Afdækning af barrierer for lagring og konvertering af energi
10. Opkvalificeringsreform: Flere faglærte – nye arbejdspladser
11. Flaskehalsudspil: Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Læs hele Socialdemokratiets vækstreform Vækst der Virker 

 

Læs hele Socialdemokratiets opkvalificeringsudspil