Vækst

Et rigere Danmark. Vækst i erhvervslivet skaber arbejdspladser og gør Danmark rigere. Den næste store opgave er at omstille produktionen, så økonomisk vækst bliver grøn vækst.

Vækst der virker

Vækst i virksomhederne

Hvis dansk økonomi skal fortsætte med at være i vækst, skal vi sætte målrettet ind for at skabe bedre vilkår for private virksomheder.


På mange måder går det godt i Danmark i dag. Vi er et af verdens rigeste og mest lige lande. Virksomhederne vokser, eksporten stiger, arbejdsløsheden falder.


Men hvis fremgangen skal fortsætte, og flere skal have del i den, så skal vi have økonomisk vækst i hele landet.


Der er tre hovedudfordringer for dansk økonomi og et Danmark i vækst:

 1. Virksomheder kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. I 2025 har vi brug for titusindvis flere faglærte end i dag.
 2. Allerede i dag har nogle brancher akut brug for specialiserede medarbejdere. Hvis de ikke kan ansætte nok med de rigtige kvalifikationer, må de afvise ordrer eller flytte arbejdspladser til udlandet.
 3. Globaliseringen og den stigende internationale konkurrence stiller stadig større krav til, hvor produktive virksomheder skal være, hvis de skal kunne blive i Danmark. De sidste 16 år har Danmark mistet omkring 100.000 industriarbejdspladser. Udviklingen er ved at vende, men den skal have hjælp.


Konkrete forslag til større vækst

Vi har en samlet vækstreform med 11 konkrete forslag til, hvordan vi skaber vækst og arbejdspladser i hele landet.

Vi vil sikre større viden og flere investeringer i virksomhederne, højere produktivitet i produktionen og mere kvalificeret arbejdskraft på både kort og langt sigt.


Det er vækst der virker. Både for store og små virksomheder.

 

Læs vores vækstudspil: Vækst der virker


Ikke alene er det godt for erhvervslivet, at vi har økonomisk vækst. Det er også godt for samfundet. Et velfungerende og voksende privat erhvervsliv er forudsætningen for velfærden. Og så er det godt for borgerne, når der bliver skabt flere og bedre arbejdspladser.


Grøn vækst

Danmark skal satse på sine økonomiske styrkepositioner, og en af dem er grøn vækst.


Vi vil investere endnu mere i grøn forskning og teknologi. Det øger eksporten, forbedrer konkurrenceevnen, skaber nye arbejdspladser og er en gevinst for miljøet

Derfor er vi stolte af, at vi som noget af det første har afsat 1 mia. kr. ekstra til grøn forskning i 2020.


I dag eksporterer Danmark bæredygtige løsninger for milliarder, og sektoren beskæftiger ti-tusinde ansatte.


Vi skaber endnu mere grøn vækst ved at omstille til en mere bæredygtig produktion og investere i klimaløsninger. Det skaber arbejdspladser og sikrer, at Danmark også i fremtiden er et produktions- og landbrugsland.

 

Det er ikke nemt. Det enkle er at forbedre miljøet ved at hæmme økonomisk vækst. Eller øge væksten ved at ødelægge miljøet. Det svære er, at få de to hensyn til at balancere. Men Danmark har vist, at det kan lade sig gøre at skabe grøn vækst.


Socialdemokratiet vil gøre Danmark til en grøn stormagt igen.

 

Læs udspillet: Danmark skal igen være en grøn stormagt

 

Veje til vækst

Vores vækstreform skal skabe vækst og sikre arbejdspladser. Det er lykkedes Socialdemokratiet at få gennemført flere af forslagene, men vi vil gøre mere. Vi vil arbejde for målrettet at skabe bedre vilkår for erhvervslivet og sikre danske arbejdspladser.

 

 1. Øget fradrag for forskning og udvikling på 130 procent
 2. Forhøjet afskrivningsgrundlag for små og mellemstore virksomheders investeringer i maskiner og IT-udstyr
 3. Styrkelse af teknisk forskning
 4. Oprettelse af fast-trackordning til SKAT ved udenlandske virksomheders etablering i Danmark
 5. Afdækning af barrierer for lagring og konvertering af energi
 6. Ansvarlig kapital til små og mellemstore virksomheder
 7. Opkvalificeringsreform: Flere faglærte – nye arbejdspladser
 8. Flaskehalsudspil: Flere medarbejder til et Danmark i vækst

Filer:


Vækst der virker - sådan skaber vi fremtidens arbejdspladser.pdf
PDF
915 KB
En klima- og miljøpolitik der samler Danmark.pdf
PDF
1 MB