Børn

Alle skal have de bedste muligheder. Vi arbejder for stærke daginstitutioner og folkeskoler, der kan give alle børn og unge en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt og få en uddannelse.


Alle skal have de bedste muligheder

Gode daginstitutioner, folkeskoler og uddannelser for alle unge er en vigtig grundsten i et retfærdigt velfærdssamfund. Alle skal have de bedste muligheder for at udleve deres potentiale uanset, om de kommer fra et ufaglært eller akademikerhjem. Derfor vil vi målrettet løfte kvaliteten i vores dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge trives, og styrke læringen for alle børn og unge.

 

Dagtilbud

Stort set alle børn i Danmark går i vuggestue, børnehave eller dagpleje. Derfor skal vi have gode dagtilbud, hvor børnene trives og udvikler sig med støtte fra dygtige og nærværende pædagogiske medarbejdere. Vi vil arbejde for at styrke dagtilbuddene og sikre bedre normeringer – særligt i de institutioner, hvor der er mest behov for det.

Dagtilbud skal også forberede børnene til livet i skolen. Derfor skal dagtilbuddene hjælpe alle børn til at udvikle gode sociale kompetencer og et godt sprog, så de ikke allerede fra start kommer bagud i skolen.

Vi skal respektere pædagogernes faglighed. Derfor vil Socialdemokratiet indgå en velfærdskontrakt med medarbejderne i den offentlige sektor, hvor målet er at få fagligheden, arbejdsglæden og stoltheden tilbage. Vi vil give mere frihed til faglighed mod, at medarbejderne forpligter sig til at levere en god offentlig service. Det vil vi gøre ved at afskaffe al unødigt bureaukrati og kontrol, så medarbejdernes faglige handlerum udvides. Ved at rydde op i procesregler og dokumentationskrav vil vi frigøre tid, som pædagogerne kan bruge sammen med børnene.

Et godt liv starter med et godt børneliv. Gode dagtilbud gør især en forskel for udsatte børn og er en nøgle til at bryde negativ social arv. Derfor skal vi styrke dagtilbuddenes helt tidlige indsats særligt for de udsatte børn.

 

Folkeskolen

Vores mål er, at alle børn skal blive så dygtige som muligt og trives, mens de går i skole, så de kan blive i stand til at gribe livets muligheder uanset deres baggrund eller opvækst. Det er ikke godt nok, at mange ikke lærer at læse, skrive og regne. Det skal vi lave om på.

 

Folkeskolen skal gøre børnene klar til videre uddannelse. Derfor er det vigtigt, at skoledagen ikke blot skal betyde mere af det samme, men skal betyde nye undervisningsformer og et læringsmiljø, der kan rumme og udfordre elever på alle niveauer.

Folkeskolen skal helst være det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Danmark.

 

Folkeskolen har fyldt for lidt i den her valgkamp

Af Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet

Folkeskolen har fyldt for lidt i den her valgkamp. Og det ærgrer mig. For folkeskolen er en hjørnesten i vores velfærdssamfund. Og den er igennem de sidste fire år blevet underprioriteret. Derfor er jeg rigtig glad for, at Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening sidste år startede et nyt godt initiativ, som jeg støtter fuldt ud: ”Ny Start”. Det er et vigtigt skridt på vejen til en bedre folkeskole. For der er brug for at genopbygge samarbejdet og tilliden.

Men kære venner. Jeg bliver nødt til at benytte anledningen til at se tilbage på forløbet i 2013. Rigtig mange lærere har været kede af den proces. Med god grund. Når jeg ser tilbage på, hvad der drev os, så mener jeg stadig, at mange af ideerne var rigtige. For mange børn går ud af skolen uden at kunne læse og regne. Det ville vi gøre noget ved. Flere børn skulle være glade og dygtigere, end de blev. Og vi tror vejen derhen blandt andet er at give børnene mere tid sammen med deres lærere.

Set i bakspejlet gik flere ting galt i forbindelse med reformen. Folkeskolen fik flere opgaver, men ikke nok ressourcer. Reformen blev blandet sammen med bestemmelserne om lærernes arbejdstid. Det førte til et slagsmål i overenskomstforhandlingerne mellem lærerne og Kommunernes Landsforening, og satte sig dybt. Tilliden forsvandt. Konflikten trak lange spor. Og gør det stadigvæk hos nogle.

Jeg vil gerne gøre mit for, at vi kan samarbejde. Så vi kan arbejde sammen om det, jeg tror vi alle sammen er enige om: Danmark skal have en af verdens bedste skoler. Det kræver en ny regering. Og ikke kun for vores folkeskoles skyld. Men fordi vi har brug for en ny retning for Danmark. Hvor vi sætter velfærden først. Får Danmark tilbage i den grønne førertrøje. Og stopper besparelserne på uddannelse.

Det vil jeg sætte mig i spidsen for, hvis jeg får muligheden for at danne regering. Og det håber jeg, at I også vil vise mig tilliden til at gøre.


Vi er på rette vej til nye og bedre rammer for vores folkeskole. Nogle steder i landet er man nået meget langt og har skabt en mere varieret og spændende skoledag, ofte i samarbejde med lokalmiljøet og i god dialog mellem ledelse og personale. Andre steder er der stadig et stykke vej at gå.

For at gøre visionerne for folkeskolen til virkelighed kræver det både politisk og faglig opbakning. Derfor vil Socialdemokratiet målrettet sætte ind for at løfte de skoler, hvor de nye rammer endnu ikke fungerer, og invitere landets skoleledere, lærere og pædagoger til at indgå i et samarbejde om at løfte vores fælles folkeskole.