Børn og undervisning

Alle skal have de bedste muligheder. Vi arbejder for stærke daginstitutioner og skoler, der kan give alle børn og unge en god start på livet og de bedste forudsætninger for at klare sig godt og få en uddannelse.


Gode daginstitutioner, folkeskoler og uddannelser for alle unge er en vigtig grundsten i et retfærdigt velfærdssamfund. Alle skal have de bedste muligheder for at udleve deres potentiale uanset, om de kommer fra et ufaglært eller akademikerhjem. Derfor vil vi målrettet løfte kvaliteten i vores dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, så alle børn og unge trives, og styrke læringen for alle børn og unge.

 

Dagtilbud
Stort set alle børn i Danmark går i vuggestue, børnehave eller dagpleje. Derfor skal vi have gode dagtilbud, hvor børnene trives og udvikler sig med støtte fra dygtige og nærværende pædagogiske medarbejdere. Vi vil over de næste ti år afsætte flere midler til at styrke dagtilbuddene og sikre bedre normeringer.

Dagtilbud skal også forberede børnene til livet i skolen. Derfor skal dagtilbuddene hjælpe alle børn til at udvikle gode sociale kompetencer og et godt sprog, så de ikke allerede fra start kommer bagud i skolen.

Vi skal respektere pædagogernes faglighed. Derfor vil Socialdemokratiet indgå en velfærdskontrakt med medarbejderne i den offentlige sektor, hvor målet er at få fagligheden, arbejdsglæden og stoltheden tilbage. Vi vil give mere frihed til faglighed mod, at medarbejderne forpligter sig til at levere en god offentlig service. Det vil vi gøre ved at afskaffe al unødigt bureaukrati og kontrol, så medarbejdernes faglige handlerum udvides. Ved at rydde op i procesregler og dokumentationskrav vil vi frigøre tid, som pædagogerne kan bruge sammen med børnene.

Et godt liv starter med et godt børneliv. Gode dagtilbud gør især en forskel for udsatte børn og er en nøgle til at bryde negativ social arv. Derfor skal vi styrke dagtilbuddenes helt tidlige indsats for udsatte børn.

 

Folkeskolen
Vores mål er, at alle børn skal blive så dygtige som muligt og trives, mens de går i skole, så de kan blive i stand til at gribe livets muligheder uanset deres baggrund eller opvækst. Det er ikke tilfredsstillende, at mange ikke lærer at læse, skrive og regne. Folkeskolen skal gøre børnene klar til videre uddannelse. Derfor er det vigtigt, at en længere skoledag ikke blot skal betyde mere af det samme, men skal betyde nye undervisningsformer og et læringsmiljø, der kan rumme og udfordre elever på alle niveauer.

 

Folkeskolen skal altid være det oplagte førstevalg for alle forældre og børn i Danmark.

 

Vi er på rette vej med at indføre nye rammer og udvikle folkeskolen. Nogle steder i landet er man nået meget langt og har skabt en mere varieret og spændende skoledag, ofte i samarbejde med lokalmiljøet og i god dialog mellem ledelse og personale. Andre steder er der stadig et stykke vej at gå.

 

For at gøre visionerne for folkeskolereformen til virkelighed kræver det både politisk og faglig opbakning. Derfor vil Socialdemokratiet målrettet sætte ind for at løfte de skoler, hvor de nye rammer endnu ikke fungerer, og invitere landets skoleledere, lærere og pædagoger til at indgå i et tæt samarbejde om at udvikle vores fælles folkeskole.

 

Ungdomsuddannelser
En studenterhue og et svendebrev bør betragtes som lige værdifuldt, og det er på tide at genskabe respekten for de faglærte uddannelser. Derfor vil Socialdemokratiet opprioritere vores erhvervsuddannelser og tage et opgør med nedskæringer og uddannelsessnobberi. Desuden skal vi sammen med arbejdsgiverne og fagforeningerne sikre os, at der fremover er praktik og lærepladser til alle.

 

Ungdomsuddannelserne skal åbne døre, give muligheder og sikre flere et fast fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Vores mål er at løfte fagligheden og give flere en kompetencegivende uddannelse, der gør dem i stand til at få et job og leve det liv, de vil. Vi har de seneste år gennemført store reformer af både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

 

Vores gymnasiale uddannelser skal gøre flere i stand til at læse videre. Derfor har vi gjort studieretningerne mere overskuelige og moderniseret undervisningen, så den bliver mere virkelighedsnær.

 

Besparelserne på uddannelsesområdet skal afskaffes

Viden og uddannelse er dét, vi i Danmark skal leve af i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet have gode uddannelser i hele landet - ikke spare milliarder på uddannelse, sådan som regeringen har gjort, siden den kom til. Vi vil droppe regeringens årlige nedskæringer på uddannelserne, der betyder, at blandt andet universiteter, gymnasier og erhvervsskoler hvert år skal spare 2 pct. Nedskæringerne går hårdt ud over kvaliteten. Og øger presset for yderligere centralisering, så der bliver færre uddannelser tæt på de unge.