Beskæftigelse

Flere i arbejde. Vi vil skabe flere arbejdspladser, sikre uddannelse og opkvalificering og bekæmpe social dumping.


For langt de fleste mennesker i Danmark er det afgørende at være en del af arbejdsfællesskabet, bidrage til samfundet og kunne forsørge sig selv og sin familie. Det er godt. For den danske velfærdsmodel bygger på en forudsætning om, at der er flere der bidrager, end der modtager. Derfor er det helt centralt, at hvis man kan arbejde, så skal man arbejde.

Desværre står alt for mange danskere i dag uden for arbejdsmarkedet, og alt for mange af dem har ikke de kompetencer, der kræves på et moderne arbejdsmarked. Socialdemokratiet vil have flere danskere i arbejde ved at skabe flere arbejdspladser, bekæmpe social dumping, gennemføre servicetjek af beskæftigelsesreformer og ikke mindst opkvalificere særligt de mange ufaglærte, så de kan få de kompetencer, som vores virksomheder efterspørger.

 

Uddannelse og opkvalificering
Socialdemokratiet vil have en styrket indsats for at uddanne og opkvalificere danskerne, særligt de ufaglærte og dem med mindst uddannelse. Konkret har vi foreslået en opkvalificeringsreform, som over de kommende ti år skal gøre op mod 70.000 ufaglærte til faglærte ved bl.a. at give øget kompensation til ledige i uddannelse, omlægge af voksen- og efteruddannelsesindsatsen efter virksomhedernes efterspørgsel, sørge for ordblindescreening og afdækning af manglende basale almene færdigheder, sikre flere praktikpladser og styrke erhvervsuddannelser. Hermed vil både de danske virksomheder og medarbejderne i hele landet være i stand til at gribe globaliseringens muligheder.

Læs mere om vores politik for uddannelse og opkvalificering 

 

Fattigdom får ikke folk i job
I alle de arbejdsmarkedsreformer, Socialdemokratiet var med til at gennemføre, da vi sad i regering, har fokus været på uddannelse, at sætte den enkelte i centrum og at få mennesker tættere på varig beskæftigelse. Det, mener vi stadigvæk, er vejen frem. Reformerne er ambitiøse og kan have behov for justeringer, men grundlæggende skal de have lov at virke.

 

Modsat har regeringen indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse, som er deres bud på, hvordan flere mennesker kommer i arbejde. Det stemte Socialdemokratiet imod. Det vil nemlig ikke have den store beskæftigelseseffekt, men vil derimod betyde flere økonomisk trængte familier, flere på kanten af samfundet og flere børn, der vokser op i fattigdom.

 

Social dumping
Socialdemokratiet insisterer på en hård kurs mod social dumping i Danmark. Arbejde i Danmark skal ske på danske løn- og arbejdsvilkår. Man skal have en løn, man kan leve af, og et arbejde, man ikke bliver syg af. Socialdemokratiet lancerede et markant og historisk opgør med social dumping i Danmark, da vi sad i regering. Den indsats har den nuværende regering desværre katastrofalt forsømt. Socialdemokratiet ønsker derfor at få indsatsen mod social dumping tilbage på sporet.