Beskæftigelse

Flere i arbejde. Velfærdssamfundet bygger på høj beskæftigelse. Alle skal være en del af arbejdsfællesskabet. Både for deres egen og samfundets skyld.


Høj beskæftigelse får Danmark til at hænge sammen

Hvis vi også vil have et velfærdssamfund i fremtiden, er det en forudsætning, at dem der kan arbejde, er i beskæftigelse.


Alle skal bidrage med det, de kan. Det er et krav, vi stiller til hinanden. Ellers kan samfundet ikke hænge sammen, og det kan den enkelte i virkeligheden heller ikke. Man får et bedre liv af af at have noget at stå op til om morgenen.


I dag er arbejdsløsheden lav, men inden for en kort årrække risikerer mange at stå uden arbejde, hvis de ikke finder en anden beskæftigelse end i dag. Titusinde ufaglærte jobs ser ud til at forsvinde. Samtidig kommer dansk erhvervsliv til at mangle lige så mange faglærte.


I stedet for at udstede den ene arbejdstilladelse efter den anden til udenlandske arbejdstagere, som virksomheder må hente hertil, mener Socialdemokratiet, at vi skal hjælpe flere herhjemme med at få en erhvervsuddannelse.


Vi vil styrke erhvervsskolerne, efteruddannelserne og foreslår en bred opkvalificeringsreform.


Læs mere om vores opkvalificeringsreform


Højere beskæftigelse blandt nye danskere

Flere ikke-vestlige indvandrere skal i arbejde. I dag står hver anden i den arbejdsdygtige alder uden for arbejdsmarkedet.


Det er især et problem blandt kvinderne. Tre ud af fire danske kvinde arbejder, mens mindre end én ud af fire somaliske kvinder er i beskæftigelse. De nuværende forsøg på aktivering ser ikke ud til at virke.


Vi vil derfor gøre det til en pligt at bidrage 37 timer om ugen, hvis man er på kontanthjælp eller integrationsydelse. For at få flere ind på arbejdsmarkedet og for at få alle til at bidrage til samfundet.

 

Men vigtigst af alt: For at fremme ligestillingen i de minoritetsmiljøer, hvor den har trange kår. Dit køn skal ikke bestemme, om du har et arbejde og forsørger dig selv. At få flere kvinder med minoritetsbaggrund i beskæftigelse er også et frigørelsesprojekt.


Læs mere om bidragspligt i udspillet retfærdig og realistisk udlændingepolitik


Aktivering skal få folk i varig beskæftigelse

Vi vil forbedre mulighederne for at komme i arbejde. Gennem uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Det afgørende er, at aktivering reelt hjælper arbejdsløse med at komme i beskæftigelse.


Der er for mange børnesygdomme i det nuværende system. Reformerne af førtidspension og fleksjob skal ses efter i sømmene, så vi sikrer os, at de virker efter hensigten.

 

Målet med reformerne var at hjælpe folk tættere på arbejdsmarkedet frem for at parkere dem på førtidspension. Det lykkes ikke i tilstrækkelig grad i dag.


Venstre, De Konservative og Liberal Alliance vil skære næsten én milliard kroner af mentorordninger, aktivering og opkvalificering af de dårligst stillede arbejdsløse.


Det er den forkerte vej at gå, fordi det skubber de danskere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, endnu længere væk. I stedet for at få folk i beskæftigelse bliver de holdt udenfor.


Socialdemokratiet vil skabe et system, der hjælper folk tættere på arbejdsmarkedet, fordi vi mener, at alle skal i beskæftigelse, hvis de kan.


Beskæftigelse man kan leve af

En ting er at få flere i beskæftigelse. En anden ting er at sikre, at de danskere, som er i beskæftigelse, kan leve af deres arbejde.


Vi kommer ikke uden om, at social dumping er et reelt problem i mange brancher i Danmark i dag. Udenlandsk arbejdskraft bliver hentet hertil, og mange arbejder på helt andre vilkår, end deres danske kolleger. På landevejene, i landbruget og i byggebranchen.


Det er ikke kun et problem for dem, der bliver udnyttet og underbetalt, og for de danskere, som mister deres arbejde. Det er også unfair konkurrence for de mange virksomheder, der overholder reglerne.


Hvis man arbejder i Danmark, skal man arbejde på danske løn-og arbejdsvilkår. Alle skal have en løn, de kan leve af, og et arbejde, de ikke bliver syge af.


Siden Lars Løkke Rasmussen blev statsminister, har indsatsens været forsømt. På nogle punkter ligefrem svækket.


Socialdemokratiet vil skrue op for indsatsen mod social dumping.

Filer:


Opkvalificeringsreform
PDF
315 KB
Styrket arbejdsmiljø.pdf
PDF
78 KB
Retfærdig og realistisk - Ny.pdf
PDF
4 MB